Späť

Termming od septembra prevádzkuje nové tepelné hospodárstvo v Kanianke

Bratislava, 5. september 2016


Spoločnosť Termming, a.s., člen Skupiny ENGIE, 1. septembra 2016 prevzala do dvadsaťročného nájmu tepelné hospodárstvo v obci Kanianka. Jedná sa už o 16. tepelné hospodárstvo, ktoré v rámci Slovenska prevádzkuje Skupina ENGIE. 

Skupina ENGIE už v prievidzskom okrese poskytuje svoje služby v oblasti výroby, distribúcie a predaja energie v obci Lehota pod Vtáčnikom. Nové tepelné hospodárstvo v Kanianke, ktoré od septembra pribudlo do jej portfólia, tvoria dve kotolne – plynová a kombinovaná na spaľovanie plynu a biomasy a tiež niekoľko KOST–iek (kompaktných odovzdávacích staníc tepla).

V rámci kontraktu sa spoločnosť Termming zaviazala preinvestovať v prvých troch rokoch 400 000 EUR. Súčasťou modernizácie novozískaného tepelného hospodárstva v Kanianke bude rozšírenie výroby tepla z biomasy, a to konkrétne rekonštrukciou kotolne na spaľovanie plynu a biomasy a vybudovaním prepojenia medzi obomi kotolňami. Spoločnosť neskôr plánuje zrekonštruovať ďalšie sekundárne rozvody tepla v obci, čím sa zníži poruchovosť a zabezpečí sa vyššia stabilita a plynulosť dodávok energie pre obyvateľov. 

„Naším hlavným cieľom je podpora ekologickejšej výroby tepla z obnoviteľných zdrojov tepla, konkrétne z biomasy a v neposlednom rade aj posilnenie našej pozície v tomto regióne. Nový projekt bude mať pozitívny dopad aj pre obyvateľov Kanianky. Už spomínaná plánovaná modernizácia tepelného hospodárstva bude viesť k zvýšeniu účinnosti výroby tepla, menším stratám v rámci rozvodov tepla a k celkovému skvalitneniu poskytovaných služieb,“  hovorí František Sás, riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných činností ENGIE Services.

Späť