Späť

Facility manažment pre KraussMaffei Technologies v Sučanoch

V júli 2016 ENGIE Services obhájila svoju pozíciu poskytovateľa služieb technickej správy nehnuteľností pre spoločnosť KraussMaffei Technologies, s ktorou spolupracuje už od roku 2010. Prostredníctvom novej zmluvy na dobu neurčitú bude aj naďalej pokračovať v poskytovaní komplexných služieb v oblasti správy nehnuteľností pre jej výrobný závod v Sučanoch.

 

Skupina KraussMaffei patrí medzi popredných svetových výrobcov strojov a zariadení na výrobu a spracovanie plastov a gumy. Globálna sieť zahŕňa 30 dcérskych spoločností a 10 výrobných závodov.  Jedným z nich je aj KraussMaffei Technologies v Sučanoch, ktorý bol otvorený v roku 2010. Už o dva roky neskôr bola jeho výrobná kapacita zdvojnásobená otvorením novej haly s plochou 13 000 m².ENGIE Services poskytuje pre KraussMaffei Technologies svoje služby od začiatku jej pôsobenia na Slovensku. Okrem zabezpečenia dodávky a montáže silnoprúdových rozvodov, trafostanice a evakuačného rozhlasu, ENGIE Services poskytovala aj služby v oblasti správy nehnuteľností.  V roku 2016 vstúpil do KraussMaffei Technologies čínsky investor so zámerom postupného odkúpenia firmy.  V ďalšom období sa plánuje s prístavbou novej haly a výrobný závod v Sučanoch má veľkú predispozíciu stať sa lídrom slovenského trhu vo svojom segmente.„Začiatkom roka 2016 začali osobné rokovania so zástupcami firmy o nových podmienkach poskytovania služieb správy nehnuteľností. Po vzájomnej dohode bude ENGIE Services aj naďalej pre KraussMaffei poskytovať  svoje komplexné služby.  Nová zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, čo nás samozrejme  teší, ale zároveň je to pre nás veľkým záväzkom – udržať kvalitu poskytovaných služieb, splniť a prekročiť očakávania zákazníka, ,“ hovorí Jozef Galdun, riaditeľ Regiónu Stred.Rámec poskytovaných služieb je naozaj široký a zahŕňa: komplexné riadenie a koordináciu prevádzkovo-technických procesov a podporných činností, údržbu, servis a odborné prehliadky technických zariadení, prevádzku dispečingu a helpdesku, údržbu areálu a zelene  (zimnú/letnú), strážnu službu, upratovacie služby, požiarnu ochranu, služby BOZP a energetický manažment.„Zvlášť služby energetického manažmentu sú z nášho pohľadu pre zákazníka v tomto segmente kľúčové. Vo výrobných závodoch, ktoré sa vyznačujú vysokou spotrebnou energie, má práve optimalizácia prevádzky a efektívne využívanie energií výrazný význam. Na základe výsledkov energetického auditu, zrealizovaného koncom roka 2015, sme pre zákazníka pripravili komplexný výstup, zahŕňajúci návrh stratégie a riešení vedúcich k úsporám energie,“ uzatvára Jozef Galdun.  

Späť