Späť

Dve nové vysokoúčinné kogeneračné jednotky v Malackách

Bratislava, 21. júl 2016


Termming, člen Skupiny ENGIE, v rámci modernizácie tepelného hospodárstva v Malackách preinvestuje ďalšie financie vo výške 1,2 mil. eur. Cieľom nového projektu je inštalácia dvoch vysokoúčinných kogeneračných jednotiek určených na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla (KVET).

S výstavbou kogeneračných jednotiek v Malackách začala spoločnosť Termming koncom roku 2014. „V rámci Skupiny ENGIE máme už dve kogeneračné jednotky v prevádzke, a keďže táto moderná technológia je nielen efektívna a finančne výhodná, ale aj ekologická, rozhodli sme sa investovať do ďalších zariadení. V Malackách plánujeme tento rok spustiť prevádzku dvoch nových kogeneračných  jednotiek s výkonom 500 kW a 200 kW,“ hovorí František Sás, riaditeľ oddelenia energetického manažmentu.

Kogeneračné jednotky sú určené na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie a medzi ich hlavné výhody patrí úspora paliva, zníženie nákladov na nákup energie, minimalizácia nákladov na rozvod energie, ekologický spôsob výroby, disponovanie núdzovými zdrojmi elektrickej energie v miestach nepretržitej spotreby, výroba tepla a výroba chladu – tzv. trigenerácia.

„Jedna z našich nových kogeneračných jednotiek už prešla kolaudačným konaním a na tej ďalšej, na Štúrovej ulici, už boli začaté práce na vyvedení výkonu (zakopanie kábla na vopred určené miesto vyvedenia). Do konca roku budú obe kogeneračné jednotky plne funkčné a uvedené do prevádzky. Odpadové teplo, ktoré vznikne pri výrobe elektrickej energie z kogeneračnej jednotky, sa použije na ohrev teplej vody,“ uzatvára František Sás.

Späť