Späť

Výmena chladiaceho zariadenia na streche Park One

V máji ENGIE Services pre spoločnosť Park One Bratislava zrealizovala výmenu chladiaceho zariadenia. Nové, kompaktné zariadenie je v porovnaní s predchádzajúcim chladiacim strojom výkonnejšie, efektívnejšie a ekologickejšie.

Dôvodom výmeny bolo poškodenie pôvodného chladiaceho zariadenia, ktoré sa nachádzalo na streche budovy Park One, situovanej v centra mesta. Park One je polyfunkčný objekt, ležiaci medzi Námestím 1.mája a Kollárovým námestím, s výrazným zastúpením administratívnych priestorov.

Súčasťou projektu výmeny bol okrem dodávky a inštalácie chladiaceho zariadenia aj samotný návrh riešenia. Vzhľadom k finančnej náročnosti a nerentabilite opravy poškodeného zariadenia, a to najmä z hľadiska komplikovanej logistiky, tím ENGIE klientovi navrhol dodávku a inštaláciu nového, modernejšieho a energeticky účinnejšieho chladiaceho zariadenia. Tieto atribúty spĺňal nový kompaktný chladiaci stroj Carrier*, ktorý vďaka špirálovým kompresorom a inteligentnému systému Greenspeed dosahuje vyššiu prevádzkovú účinnosť. Ďalšou výhodou v porovnaní s pôvodným zariadením je využitie výrazne nižšieho objemu chladiva. Na chladenie sa používa ekologickejšie chladivo R32, ktoré dosahuje nižšie GWP a emisie CO₂. Hmotnosť nového zariadenia je nižšia a vďaka menším rozmerom výborne zapadá do existujúceho priestoru bez potreby ďalších úprav.

Samotnej dodávke a inštalácii chladiaceho zariadenia predchádzala niekoľkotýždňová príprava a koordinácia všetkých zapojených zložiek a partnerov. „Na začiatku projektu bolo potrebné si všetko detailne naplánovať. Od nákresu miesta inštalácie, zabezpečenia súčinnosti  všetkých subdodávateľov a umiestnenia žeriavu, až po návrh prepravných trás nákladných vozidiel s protiváhou žeriavu a samotného chladiaceho zariadenia. Na základe tohto návrhu sme následne oslovili mestskú časť s požiadavkou na schválenie prepravných trás a dočasného uzavretia priľahlých ulíc. Po získaní všetkých potrebných povolení sme si zabezpečili dočasné dopravné značenie a postarali sme sa o to,  aby na uliciach v okolí Park One v termíne výmeny neparkovali žiadne autá. Aj kvôli tomu sme museli začať s postupnou uzáverou ulíc už niekoľko dní pred samotnou výmenou,“ opisuje prípravu celej výmenyFrantišek Burda, projektový manažér ENGIE Services.

Počas posledného májového týždňa tím ENGIE odpojil z chladiaceho zariadenia existujúcu technológiu a kabeláž. Následne odčerpal zo zberačov zariadenia chladivo, ktoré bolo  prepravené na ekologické znehodnotenie. Pri výmene sa staré zariadenie rozpolilo a tiež bolo zaslané na ekologické spracovanie. Samotná výmena bola zrealizovaná 29. mája 2021. V ten deň bol nový chladiaci stroj napojený na existujúcu kabeláž a nové potrubie. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky 31. mája 2021.   

„Dodávka a inštalácia chladiaceho zariadenia bola naplánovaná do konca júna. Nepriaznivý vplyv na dodržanie termínu mohla mať najmä komplikovaná dostupnosť miesta, na ktorom sa mala výmena uskutočniť. Park One leží medzi dvomi námestiami, v spleti úzkych uličiek a trolejového vedenia. Zabezpečiť plynulosť prepravy žeriavu a nákladných vozidiel s ťažkým zariadením si vyžadovalo nielen čas, ale aj organizačné zručnosti. Od začiatku projektu však bolo našou ambíciou zrealizovať výmenu skôr ako do konca zmluvného termínu. Som preto rád, že sa nám to vďaka výbornej organizácii a súčinnosti všetkých partnerov podarilo a nové zariadenie na streche budovy Park One už môže slúžiť svojmu účelu,“ uzatvára  František Burda.  

*Technické parametre nového kompaktného chladiaceho zariadenia Carrier:

  • Chladiaci výkon – 924kW (6/12°C, 35°C vstupná teplota)
  • Hmotnosť – 4291 kg
  • Rozmery (D x Š x V) – 7186x2253x2324
  • Objem chladiacej zmesi – R32 (65kg)
  • Počet okruhov – 2
  • Počet kompresorov – 8 (variabilita 125 – 924 kW)
  • Hlučnosť – 66 dB (10m)
  • Počet ventilátorov – 12

Späť