Späť

Komplexné riešenia pre klientov z oblasti logistiky

„Znižovanie nákladov, lacná a zelená energia, efektívna prevádzka… Atribúty, ktoré sú dnes súčasťou takmer každej obchodnej ponuky dodávateľa energie, či správcu objektov. Ktoré riešenia sú tie najlepšie? Na základe dlhoročných skúseností našich odborných tímov v ENGIE potvrdzujem, že určite tie komplexné,“ hovorí Róbert Ruňanin, obchodný riaditeľ ENGIE Services.

Komplexné portfólio

Komplexné portfólio jedného dodávateľa ponúka klientovi služby z rôznych oblastí a navyše vďaka ich synergickému prepojeniu rentabilne využíva jeho zdroje, zvyšuje efektivitu prevádzky, znižuje spotrebu energie a celkové náklady. Výhodou spolupráce s jedným dodávateľom je, že dokonale pozná prostredie, zariadenia a objekty klienta a vie mu navrhnúť najoptimálnejšie riešenie, ktoré následne aj zrealizuje, prípadne prefinancuje a prevádzkuje. Navyše v mnohých prípadoch vie zmluvne garantovať výšku úspor, promptnosť a dostupnosť služieb.

„Jedným z takýchto dodávateľov je aj Skupina ENGIE, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov. Vďaka skúsenostiam, odbornosti tímov a aj medzinárodnému know-how, máme za sebou desiatky úspešne zrealizovaných projektov a dlhodobo spolupracujeme s významnými spoločnosťami z rôznych segmentov,“ hovorí Róbert Ruňanin.  

Property a Facility manažment

Pre klientov z oblasti logistiky ENGIE poskytuje služby Property a Facility manažmentu a tiež starostlivosť o Asset manažment vlastníkov parkov. Snahou ENGIE je digitalizovať všetko, čo sa dá. Štandardom je online diaľkový monitoring areálov, objektov a zariadení. Okrem toho všetky činnosti v rámci Facility manažmentu sú elektronicky zaznamenávané a online dostupné pre vlastníka alebo nájomcov.

Energetické služby

V rámci synergického využitia služieb, ENGIE pre svojich zákazníkov okrem Facility manažmentu  zabezpečuje aj výrobu a distribúciu energie (elektrická energia, teplo a chlad). „Príkladom úspešnej spolupráce sú priemyselné parky vo Veľkej Idev Senici, kde sme vybudovali a zmodernizovali transformačné stanice a v súčasnosti ich prevádzkujeme a dodávame elektrickú energiu priamo na určené miesto,“ hovorí Róbert Ruňanin.

ENGIE klientom ponúka statický a dynamický energetický mix s dôrazom na plnenie kritérií A0. V rámci statického mixu vyrába a distribuuje energiu priamo na mieste, prostredníctvom transformačných staníc, kotolní, kogeneračných jednotiek, fotovoltaiky, či batérií na riadenie odchýlky. Na rozdiel od statického mixu, v dynamickom ENGIE výhodne nakupuje zelenú energiu prostredníctvom PPA modelu  (virtuálna elektráreň).

„Moderné technológie nám dnes umožňujú vyrábať energiu efektívnejšie, využívať napríklad aj odpadové teplo, prostredníctvom IoT riešení zbierať dáta súvisiace so spotrebou energie, či merať vlhkosť v logistických halách. Aj vďaka technológiám vieme promptnejšie reagovať na zmeny a implementovať riešenia, ktoré pomáhajú našim klientom napredovať,“ uzatvára Róbert Ruňanin.

Späť