Späť

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva prinesie Pezinčanom úžitok

20. október 2014

Potom, čo dcérska spoločnosť skupiny Cofely – Termming v roku 2013 získala tepelné hospodárstvo v Pezinku, začala s významnými investíciami do jeho obnovy. V súčasnosti  prebieha inštalácia KOST-iek a výmena teplovodných rozvodov. Spomínané práce sa dotýkajú najmä obyvateľov, poberajúcich teplo z kotolne Juh a Sever.

Spoločnosť Termming sa pri podpise nájomnej zmluvy zaviazala, že počas prvých piatich rokov preinvestuje 5,3 milióna eur. Investície sa týkajú najmä rekonštrukcie tepelných zariadení. „Chceme využívať nové technológie, napríklad biomasu na vytvorenie dvojpalivovej základne,“ hovorí Jozef Smolka, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energie. Stav, v ktorom sa tepelné hospodárstvo v Pezinku nachádzalo, bol neudržateľný, čo sa prejavilo na nespoľahlivej dodávke tepla a teplej úžitkovej vody najmä počas vykurovacej sezóny. Rekonštrukcia tento neželaný stav definitívne odstráni. V tomto roku Termming pristúpil k inštalácii, tzv. KOST-iek na všetkých odberných miestach priamo v domoch. Taktiež prebieha výmena teplovodných rozvodov na okruhu Sever a Juh, ktorá je spojená s výkopovými prácami. „Uvedomujeme si, že tieto práce obmedzujú do istej miery obyvateľov Pezinka. Výmena rozvodov je však nevyhnutná. Sme presvedčení, že po ukončení rekonštrukcie obyvatelia Pezinka ocenia výsledky našej práce v podobe spoľahlivej dodávky energie a významných úspor,“ dodáva Jozef Smolka. Cena za odber tepla nepresiahne svoje maximum, ktoré doposiaľ odberatelia platili. Naopak, bude postupne klesať.

Termming hneď po prevzatí hospodárstva vykonal protihlukové opatrenia. Realizované boli aj prvotné technické úpravy na zvýšenie efektívnosti výroby tepla, najmä na kotolni Juh. Tento rok by okrem spomínaných rozvodov mali byť inštalované KOSTky – 32 na Severe a 27 na Juhu. Vďaka nim dom zaplatí len za teplo, ktoré odoberie a začne a ukončí vykurovanie podľa svojich potrieb.

Spoločnosť Termming, ktorá je členom skupiny Cofely, a.s. má už za sebou niekoľko podobných úspešných projektov – v Malackách a Vrakuni. Okrem tepelných hospodárstiev v hlavnom meste spravuje skupina Cofely aj tepelné hospodárstva v Brezovej pod Bradlom, Liptovskom Mikuláši, Moldave nad Bodvou, Lehote pod Vtáčnikom, Malackách, Skalici, Senici a Stupave.

GDF SUEZ vznikla v roku 2008 zlúčením dvoch gigantov v oblasti energetiky – SUEZ a Gaz de France. Poskytuje služby v oblasti energetiky, facility manažmentu a environmentu. Spoločnosť Cofely je súčasťou samostatnej divízie koncernu GDF SUEZ – Energy Services. Cofely s ročným tržbami 15 mld. eur má zastúpenie v 40 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 90.000 pracovníkov.

Spoločnosť Cofely na Slovensku patrí k lídrom v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľnosti. Je jedným z najväčších privátnych výrobcov tepla a je lídrom v poskytovaní energetických služieb. Cofely, s ročnými tržbami 88,9 mil. eur, zamestnáva na Slovensku viac ako 750 pracovníkov a má zastúpenie v 16 pobočkách. Cofely spravuje viac ako 2 500 nehnuteľností s celkovou plochou 2,5 mil. m². V rámci energetických služieb prevádzkuje 14 tepelných hospodárstvach, 367 tepelných zdrojov, 163 km tepelných rozvodov a 6 zdrojov na biomasu. Spoločnosť Cofely poskytuje služby v oblasti výroby energií, facility manažmentu, energetických služieb a inštalácií technológii.

Späť