Späť

Verejné osvetlenie mesta Čadca zabezpečí Cofely

02.03.2015   |   #Aktuality #Verejné osvetlenie

BRATISLAVA, 27. november 2014

Verejnú súťaž, ktorej predmetom bola rekonštrukcia osvetlenia v meste Čadca, vyhrala tento rok spoločnosť Cofely, a.s. Kontrakt vo výške 5 miliónov eur mesto nezaťaží, spoločnosť garantuje splátky z úspor energie.

Predmetom zmluvy, ktorú uzavrela Čadca so spoločnosťou Cofely, je rekonštrukcia systému verejného osvetlenia, spolu so zabezpečením jeho prevádzky, údržby a dodávky elektrickej energie. Spolupráca bude trvať 15 rokov a mesto by vďaka nej malo ročne ušetriť až 70 % doterajších nákladov. Osvetlenie v Čadci bude zrealizované prostredníctvom 2 250 LED svetiel. Vďaka LED technológii tak Čadca zaplatí za elektrinu menej, no svietiť bude viac.

„Mnoho miest či obcí v snahe ušetriť na elektrickej energii, vypína počas noci veľkú časť verejného osvetlenia. Tento postup však problém nerieši a nie je ani bezpečný. Svietenie pomocou LED svetiel je nielen oveľa úspornejšie ako doterajšie opatrenia, no výsledný efekt osvetlenia je výrazne lepší, čo prispieva ku komfortu občanov,“ hovorí Dominik Čech, riaditeľ Divízie dodávateľských činností Cofely, a.s.

Spoločnosť sa v kontrakte zaviazala k výmene 400 oceľových stĺpov verejného osvetlenia, výmene elektrických káblov v celkovej dĺžke 30 km a k inštalácii nových elektrických rozvádzačov, ktoré sa momentálne nachádzajú v zlom technickom stave. Naplánovaná je tiež rekonštrukcia osvetlenia prechodov pre chodcov tak, aby vyhovovali európskym normám a boli pre obyvateľov Čadce bezpečné.

Rozpočet mesta neutrpí

Projekt revitalizácie mestského osvetlenia je rozdelený do dvoch etáp – inštalačnej a prevádzkovej.

„V rámci inštalačnej fázy sme priamo v teréne zmapovali aktuálny stav verejného osvetlenia. Na základe zistení sme pripravili projektovú dokumentáciu a začali sme komunikovať so stavebným úradom a s odbornými pracovníkmi mesta. Momentálne prebiehajú práce súvisiace s obnovou exitujúcich elektrických stĺpov. V budúcom roku by sme chceli rekonštrukciu osvetlenia ukončiť,“ hovorí Dominik Čech.  

Po ukončení rekonštrukcie sa bude Cofely sústrediť na prevádzku a údržbu osvetlenia, s dôrazom na kvalitu a efektívne hospodárenie. Na základe EPC kontraktu (Energy Performance Contracting) sa totiž investícia bude splácať z úspor, ktoré rekonštrukcia prinesie, vďaka čomu nebude zaťažený mestský rozpočet.

Ide o prvú rekonštrukciu formou EPC na Slovensku v takomto veľkom rozsahu. „Prefinancovanie tohto projektu rieši priamo Cofely so svojimi zdrojmi, prostredníctvom financovania z dosiahnutých úspor. Ako dodávateľ poskytujeme mestu Čadca záruku na dosiahnutie očakávaných ekonomických prínosov tak, že zmluvne garantujeme úroveň energetických úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa budú splácať postupne, počas trvania zmluvného vzťahu,“ dopĺňa Dominik Čech.

Späť