Späť

Rekonštrukcia technológie v Park Inn by Radisson Danube

Bratislava, 16. júl 2018

Projekčná činnosť, dodávka a montáž vzduchotechniky a vykurovania, menšie stavebné práce a ďalšie činnosti – to všetko v rámci komplexnej rekonštrukcie Hotela Danube v priebehu roka 2017 vykonávalo oddelenie inštalácie technológií spoločnosti ENGIE Services.

„Pre Hotel Danube sme už v minulosti zabezpečovali servis technických zariadení. Na základe pozitívnej skúsenosti nás preto v rámci komplexnej rekonštrukcie oslovili s ponukou partnerstva a projekčnej činnosti v tejto oblasti. Na začiatku projektu sme vykonali rámcový energetický audit. Z neho vyplynuli návrhy retrofitov, tj. rekonštrukcie technických zariadení a následne vznikla zmluva o dielo,“ popisuje spoluprácu s investorom Milan Pavle, key account manager, ENGIE Services. Ruka v ruke s rozsiahlou rekonštrukciou ôsmych poschodí hotela s množstvom malých individuálnych prevádzok boli realizované aj retrofity a nové inštalácie technických zariadení ako HVAC (heating, ventilation, air-conditioning), slaboprúdové inštalácie elektriny, MaR (meranie a regulácia) a EPS (elektrická požiarna signalizácia).

Náročnosť projektu spočívala v tom, že zo zákazky technickej správy nehnuteľností sa stal inštalačný projekt v celkovom objeme 2,5 milióna eur. „To znamenalo, že sme v projektovej fáze museli sústrediť veľa pozornosti a technického know-how na zladenie pôvodných zariadení s novými zariadeniami a systémami merania a regulácie. Vo fáze stavebných prác bol zase kladený veľký dôraz na operatívnosť a flexibilitu, a to najmä v rámci dodržiavania termínov. Taktiež bolo potrebné nastaviť kontinuitu jednotlivých činností tak, aby jednotlivé profesie na seba plynule nadväzovali. Navyše, práce si koordinoval generálny dodávateľ, takže požiadavky investora prichádzali postupne a často sa museli zapracovávať za chodu,“ vysvetľuje Marián Horov, senior project manager HVAC, ENGIE Services.

V súčasnosti je už inštalačný projekt ukončený a zariadenia sú v plnej prevádzke. Spolupráca aj naďalej pokračuje poskytovaním servisu technických zariadení a celkovej technickej správy objektov hotela.

Späť