Späť

ENGIE Harmony Project. Trvalá udržateľnosť podľa ENGIE.

01.10.2018   |   #Blog #Uhlíková neutralita

Bratislava, 13. august 2018 

Koncom apríla tohto roku spustila Skupina ENGIE po celom svete kampaň ENGIE Harmony Project. Jej cieľom je dlhodobo a jednotne komunikovať a propagovať inovatívne a trvalo udržateľné projekty, ktoré sú realizované pod vedením tímov ENGIE a jej partnerov. Skupina je presvedčená, že zosúladenie individuálnych záujmov so všeobecnými celospoločenskými záujmami bude viesť k harmonickému pokroku po celom svete. V novom komunikačnom projekte potvrdzuje svoj záväzok voči krajinám, v ktorých pôsobí – vyvíjať riešenia s pozitívnymi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi dôsledkami.

Myšlienky ENGIE Harmony Project sú propagované prostredníctvom reklamnej kampane, ktorá prezentuje reálne projekty spolupráce, symbolizujúce svet zajtrajška. Navrhujú a realizujú ich tímy ENGIE v spolupráci s miestnymi start-upmi, aktivistami, umelcami a technologickými nadšencami. Jednoducho so všetkými, ktorí majú spoločnú túžbu konať v prospech budúceho harmonického pokroku krajiny, v ktorej žijú.

Viac ako reklamné filmy

Solar Graffiti

Je názov filmu, ktorý je medzi prvými propagovanými projektami. Natáčal sa v Mexiku a opisuje skutočný príbeh premeny opusteného športového štadióna na predmestí Mexico City. Na rekonštrukcii spolupracovali inžinieri ENGIE s firmou Heliatek a mexickým umelcom N3O. Nový štadión je dnes opäť funkčný a vďaka streetartovým umelcom aj vizuálne atraktívny. K jeho nasvieteniu bolo použité 100 % zelené osvetlenie najnovšej generácie organických solárnych filmov. Projekt vo výsledku spojil miestne komunity a priniesol radosť zo športu a zábavy na predmestie mexickej metropoly. 

Francúzski zelení farmári 

Druhý film mapuje spoluprácu tímov ENGIE s firmou AgriBioMéthane a miestnymi farmármi. Prináša pravdivý príbeh desiatich farmárov vo vidieckych oblastiach Vendeé, ktorí recyklujú svoj odpad, aby z neho vyrobili bioplyn a biometán. Projekt spojil miestnych ľudí a umožnil im podporiť spoločensky zodpovedný prístup, napríklad aj prípravou jedál z miestnych produktov, ktoré upravujú použitím ekologicky vyrobeného plynu.  

Olympijský park  Kráľovnej Alžbety
 

Film bol nakrútený v Spojenom kráľovstve s tímami ENGIE a partnerom The London Legacy Development Corporation. Najnovší reklamný spot Skupiny približuje transformáciu Olympijského parku Kráľovnej Alžbety v Londýne, pôvodne postaveného pre hry v roku 2012, na ekologickú a trvalo udržateľnú metropolitnú oblasť. Miestna elektráreň, vybudovaná  a prevádzkovaná ENGIE, využíva a premieňa drevený odpad na energiu, ktorá postačuje na pokrytie dodávky tepla a elektrickej energie pre celý park a okolie. Okrem toho sa týmto hospodárnym využitím energie podarilo ENGIE drasticky znížiť produkované emisie CO2 . V snahe udržať nastavený environmentálny štandard sa miestne tímy ENGIE aj naďalej starajú o údržbu parku a jeho zariadení, vrátane zabezpečovania mnohých ďalších služieb poskytovaných v rámci správy nehnuteľností.

Spolupráca v mene harmonickej udržateľnosti

Rozvoj výroby obnoviteľnej elektrickej energie, zelený plyn, riešenia trvalo udržateľnej mobility v mestách, energetická účinnosť a inteligentné mestá… To všetko sú príklady podpory kolektívnych projektov Skupinou ENGIE, ktorými potvrdzuje svoju úlohu priekopníka v energetickej revolúcii. 

„ENGIE Harmony Project ilustruje veľmi konkrétnym a moderným spôsobom prácu spoločnosti ENGIE v prospech harmonického pokroku, a to najmä zosúladením záujmov jednotlivcov so všeobecným záujmom spoločnosti, v ktorej žijú. ENGIE patrí medzi globálne značky, ktoré majú zodpovednosť za návrh a realizáciu rozvoja nielen vlastnej firmy, ale aj spoločnosti, v ktorej pôsobia. Aby sme tieto ciele dosiahli, musíme spojiť silné stránky našich tímov s rovnako silným a zanieteným prístupom všetkých aktérov občianskej spoločnosti. Sme hrdí na to, čo sme spolu s našimi partnermi dosiahli, a aj naďalej sa budeme snažiť byť užitočnými nielen pre našich klientov, ale aj pre svet, ktorý nás obklopuje, „ uzatvára výkonná viceprezidentka spoločnosti ENGIE Ana Busto, zodpovedná za značku a komunikáciu.

Viac informácií o projektoch a ľuďoch, ktorí za nimi stoja, ako aj samotné filmy, si môžete pozrieť na stránkach https://harmonyproject.engie.com/en/ a na sociálnych sieťach ENGIE.  

Späť