Späť

Prevádzka a údržba technických zariadení pre Samsung Voderady

Bratislava, 3. august 2016
ENGIE Services od augusta 2016 zabezpečuje v areáli Samsung vo Voderadoch prevádzku a údržbu technických zariadení. Nadviazala tak na predošlú úspešnú osemročnú spoluprácu v oblasti zabezpečovania odvodu splaškových a dažďových vôd.

Samsung Display Slovakia s.r.o. od roku 2008 vo svojom závode vo Voderadoch, v ktorom v súčasnosti pracuje viac ako 1 300 zamestnancov, vyrába LCD a LED moduly. Spolupráca s ENGIE Services začala v rovnakom roku a až do augusta 2016 zahŕňala predovšetkým zabezpečovanie odvodu splaškových a dažďových vôd. “Naša kooperácia bola viac ako úspešná. V rámci osemročnej spolupráce nedošlo ani raz k pochybeniu alebo zanedbaniu povinností, ktoré by mali za následok zaplavenie areálu vodou, či iný negatívny dopad na chod spoločnosti. Bolo preto logické, že sme sa na jar tohto roku prihlásili do verejnej obchodnej súťaže, ktorej predmetom bolo zabezpečenie prevádzky a údržby technických zariadení budov v areáli spoločnosti Samsung,“ hovorí Tomáš Korpáš,  projektový manažér ENGIE Services.

Po predložení najvýhodnejšie ponuky, následnej výhre v súťaži a podpise zmluvy, ENGIE Services začala od 1. augusta 2016 s prevádzkou a údržbou technických zariadení budov. V rámci dvojročného kontraktu bude poskytovať svoje služby v nepretržitej (24/7) prevádzke, prostredníctvom 16 zamestnancov, ktorí budú pracovať priamo v areáli závodu Samsung vo Voderadoch.

„Jedným z dôvodov, prečo sa nám podarilo uspieť v tendri, je záujem Samsungu o  komplexné služby, ktoré ponúkame. Ide predovšetkým o celkový energetický manažment a možnosť zavedenia informačného graficko-databázového systému pre podporu správy nehnuteľností a majetku Chastia. Ďalším prínosom okrem údržby a prevádzky zariadení je poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky a obstarávania ostatných servisných a revíznych činností.  Naša pridaná hodnota tak spočíva v poskytovaní komplexnej služby a odbremenení klienta od bežných prevádzkových problémov,“ vysvetľuje Tomáš Korpáš.

Rozsah činností, ktorý bude poskytovaný  v rámci začatého projektu je pomerne široký, zahŕňa kompletné zabezpečenie prevádzky, údržby, revízií a kontroly technických zariadení a technológií (parná kotolňa, chladiace zariadenia, kompresorová stanica a iné), činnosti v oblasti elektrických systémov, vedenie prevádzkovej evidencie zariadení, letnú a zimnú údržbu a mnohé ďalšie. Okrem toho ENGIE Services zodpovedá aj za údržbu výrobných zariadení a produkčných liniek potrebných k výrobe produktov klienta.    

Areál závodu Samsung je začlenený do priemyselného parku Voderady, ktorý tvorí viacero podnikov. „Práve v tejto kooperácii vidíme potenciál k rozšíreniu spolupráce v oblasti poskytovania našich služieb aj pre ďalšie spoločnosti sídliace v priemyselnom parku. Naším zámerom je tiež rozšíriť služby facility manažmentu pre sesterský závod Samsungu v Galante. Verím, že sa nám to vďaka pozitívnemu a odbornému prístupu a korektným vzťahom s klientom podarí, “ uzatvára Tomáš Korpáš.

Späť