Späť

Od 1. 12 naďalej zabezpečujeme dodávku tepla pre Staré Mesto

Bratislava, 11. 11. 2015

10. novembra 2015 na mimoriadnom zastupiteľstve Starého Mesta poslanci schválili predĺženie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Termming na ďalších 10 rokov. Predmetom nájmu sú tepelné rozvody a energetické zariadenia.

V septembri tohto roku poslanci formou uznesenia, ktoré podpísal starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík, schválili predĺženie nájomnej zmluvy s Termmingom. Koncom októbra  poslanci opätovne hlasovali, tentokrát za zrušenie septembrového uznesenia. Starosta Radoslav Števčík však toto uznesenie nepodpísal. Na včerajšom mimoriadnom zastupiteľstve väčšina poslancov rozhodla predĺžiť nájomnú zmluvu na ďalších 10 rokov.

„Výsledok včerajšieho mimoriadneho zastupiteľstva nás teší a vnímame ho ako ústretový krok voči obyvateľom Starého Mesta. V rámci dodatku k zmluve sme sa zaviazali strojnásobiť platby za prenájom tepelných zariadení. Veríme, že zvýšenie nájmu, a ďalšie plánované investície pomôžu nielen mestskej časti v rámci rozvoja tepelného hospodárstva, ale aj samotným obyvateľom, pre ktorých budeme môcť ako stabilný dodávateľ aj naďalej zabezpečovať kvalitnú a dlhodobú dodávku tepla,“ hovorí Martin Žigo, riaditeľ divízie výroby a distribúcie energií. 

Do konca mesiaca budú prebiehať rokovania medzi mestskou časťou Staré Mesto a Termmingom, s cieľom dohodnúť podmienky ďalšej spolupráce. Po podpise zmluvy bude Termming od 1. decembra 2015 aj naďalej zabezpečovať dodávky tepla a teplej vody  pre obyvateľov mestskej časti Staré Mesto.

Späť