Späť

Sťahujeme sa do nových priestorov OC Jarošova v Bratislave

18.11.2015   |   #Aktuality #ENGIE na Slovensku

Bratislava, 16. 11. 2015

Spoločnosť Cofely sa 18. novembra 2015 presťahovala do nových priestorov Jarošova Office Center v Bratislave.

Okrem centrály spoločnosti Cofely sa na novú adresu presťahovali aj spoločnosti Skupiny COFELY, ktoré sídlili na adrese Mlynské Nivy 61 v  Bratislave:
– TERMMING, a.s.,
– Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.,
– KPT, a.s.

Zmena korešpondenčnej adresy
Od 18. 11. 2015 je nová korešpondenčná adresa Cofely a uvedených spoločností Skupiny COFELY – Jarošova 1, 831 03 Bratislava. Ostatné údaje spoločností (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, telefónne čísla) zostávajú nezmenené. Adresa sídla spoločnosti v Obchodnom registri SR (OR SR), a teda fakturačná adresa, zostáva do 31. 12. 2015 nezmenená.

Zmena sídla spoločností v OR SR od 1. 1. 2016
Od 1. 1. 2016 dôjde v rámci všetkých vyššie spomenutých spoločností Skupiny COFELY k zmene sídla aj v OR SR. 

Späť