Späť

Najlepšie projekty Ambasádorov udržateľnosti boli ocenené

02.08.2019   |   #Aktuality #Uhlíková neutralita

ENGIE Services, ako jedna z partnerských členských spoločností Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), sa 28. mája 2019 zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019 v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.  Ceny boli odovzdané predstaviteľom víťazných tímov študentov v rámci podujatia Green Business Club, za prítomnosti  prodekana Fakulty architektúry Ing. Michala Brašeňa, ArtD. a ďalších hostí z akademického prostredia a podnikateľskej sféry.

Pilotný projekt Ambasádori udržateľnosti, ktorý prebiehal na štyroch bratislavských stredných školách od septembra 2018 do mája 2019, bol zameraný na odbornú prípravu študentov stredných škôl. Jeho cieľom bolo priblížiť žiakom tému udržateľnosti vo výstavbe, predstaviť im potenciálnych zamestnávateľov a aspekty tímovej spolupráce v reálnom pracovnom prostredí.

V rámci súťaže na tému Zelená obnova školy boli vytvorené 4 tímy, pričom každý z nich bol zložený z 8 študentov (2 študenti z každej zúčastnenej strednej školy).  Súčasťou študentských tímov boli aj mentori a učitelia asistujúci študentom v procese tvorby riešení. Tvorba riešení prebiehala na virtuálnej platforme SOLVED.

Tím študentov, ktorý získal cenu SKGBC za najlepší projekt, predstavil štúdiu zameranú na modernizáciu školy s využitím ekologického zateplenia, inštalácie solárnych panelov, zelenej strechy, LED osvetlenia a ďalších technologických noviniek, ktoré by mali zabezpečiť úspornejšiu prevádzku objektu a zníženie spotreby energie.Jedným z mentorov študentských tímov bol aj Filip Choura, projektový manažér úseku energetických služieb v ENGIE Services, ktorý so študentami spolupracoval nielen v rámci prípravy  prezentácií, ale aj počas celého trvania projektu. V decembri 2018  a v marci tohto roku pre nich pripravil prednášky z oblasti životného prostredia a energetického manažmentu a v rámci odbornej exkurzie v priestoroch Auparku v Bratislave im predstavil prevádzku a využitie technických a technologických zariadení a systémov v nákupnom centre.“Som rád, že som mohol byť súčasťou tohto jedinečného projektu a odovzdať svoje znalosti a skúsenosti z oblasti energetického manažmentu mladým ľuďom, ktorí tak mali možnosť získať nielen nové poznatky z tejto oblasti, ale vďaka príprave záverečných prác aj praktické skúsenosti. Keďže bol projekt úspešný a získal pozitívny ohlas nielen zo strany stredných škôl, ale aj samotných spoločností, ktoré sa do neho zapojili, som rád, že bude po prázdninách pokračovať a verím, že sa ho budem aj ja osobne môcť opäť zúčastniť,“ uzatvára Filip Choura.  

 

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE Do projektu Ambasádori udržateľnosti sa zapojili:

4 bratislavské školy:

  1. – Stredná priemyselná škola elektrotechnická (Zochova 9, Bratislava),
  2. – Gymnázium Ladislava Novomeského (Tomášikova 2, Bratislava),
  3. – Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická (Drieňová 35, Bratislava),
  4. – Stredná odborná škola (Ivanská cesta 21, Bratislava).

6 členských spoločností SKGBC:

– ENGIE   /   Knauf Insulation   /   KOOR Lightech   /   Lightech   /   Solved – The Cleantech Company   /   VELUX

 

Viac informácií o projekte: 

ENGIE spolupracuje so študentami v projekte Ambasádori udržateľnosti

SKGBC – Ambasádori udržateľnosti

Späť