Späť

Podpora odborných konferencií energetiky a facility manažmentu

02.08.2019   |   #Aktuality #Podporujeme

ENGIE Services bola aj tento rok v mesiacoch máj a jún partnerom odborných konferencií Dni Facility Managmentu 2019 a EnergyCamp 2019. Do programu oboch konferencií sa zapojila aktívnou účasťou v podobne prednášok na témy digitalizácia v energetike, výhody využitia energetického manažmentu a optimalizácia výroby a distribúcie tepla v tepelnom hospodárstve. 

EnergyCamp 2019Konferencia EnergyCamp 2019, ktorej usporiadateľom je Chastia, sa uskutočnila v dňoch 30. a 31. mája 2019 v priestoroch AquaCity Poprad.  Aj tento rok bolo počas dvoch dní v štyroch tematických sekciách (legislatíva, prípadové štúdie, IT a IoT technológie a energetický manažment) odprezentovaných 21 prednášok.Už prvý deň v bloku „Prípadové štúdie z oblasti CZT“ vystúpil s prednáškou na tému „Optimalizácia výroby a distribúcie tepla v tepelnom hospodárstve v Pezinku“  František Sás, riaditeľ úseku energetického kontrolingu a podporných činností, ENGIE Services. Vo svojej prezentácii predstavil inteligentný systém NODA s patentovým riešením, ktoré využíva big data a automatické analytické systémy,  ktoré umožňujú optimalizáciu výkonu vo vykurovacom systéme.Daniel Čurka, riaditeľ úseku energetických služieb, ENGIE Services, v rámci bloku „IT a IoT technológie“ predstavil „Nástroje energetického manažéra vo výkone energetického manažmentu“.  Vo svojej prednáške hovoril najmä o spracovaní dát, big data a vstupov v rámci energetického manažmentu. Predstavil analytický softvér C3ntinel, ktorý je určený na spracovanie nameraných údajov, s možnosťou tvorby modelov s vlastnosťami machine learning, automatických hlásení a automaticky generovaných reportov. Neoddeliteľnou súčasťou prednášky bola aj prezentácia komunikačnej stratégie v rámci energetického manažmentu, manažmentu očakávaní zákazníka, kontroly plnenia a okamžitej spätnej väzby.

Dni Facility Managementu 2019Konferencia Dni Facility Managementu 2019, ktorú už tradične organizovala spoločnosť In Form Slovakia, sa uskutočnila v dňoch 3. a 4. júna 2019 v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave. V rámci programu, ktorého obsah tvorili témy z oblasti Facility managementu v praxi, certifikácie a využitia informačných technológií, vystúpilo 23 hostí a spíkrov.

Jedným z nich bol aj Daniel Čurka, ktorý v rámci svojej prednášky s názvom „Prečo by mal byť energetický manažment súčasťou každej ponuky komplexných služieb FM?“ predstavil účastníkom výhody využitia energetického manažmentu v súvislosti s poskytovaním služieb FM.

„Aj keď energetický manažment nebol nosnou témou tejto konferencie, som rád, že som mal príležitosť hovoriť práve o tejto oblasti. Myslím si, že prepojenie FM a energetického manažmentu je v súčasnosti, keď sa najväčší dôraz kladie hlavne na efektívnosť prevádzky a znižovanie spotreby energií, aktuálnou témou. Mojou úlohou bolo predstaviť facility manažérom možnosti, ktoré ponúka využitie služieb energetického manažmentu, a to hlavne v oblasti digitalizácie a monitoringu objektu prostredníctvom IoT platforiem a analytických softvérov. Moderné nástroje nám dnes umožňujú vizualizovať život objektu, čítať a vyhodnocovať získané dáta, rozmýšľať nad súvislosťami, navrhovať opatrenia s potenciálom úspor, a tak optimalizovať náklady vynaložené nielen na energie,“ uzatvára Daniel Čurka.

Späť