Späť

Predĺženie zmluvy s SPP na základe úspešnej spolupráce

Spoločnosť SPP predĺžila platnosť zmluvy na údržbu a prevádzku jej objektov a zariadení s ENGIE Services o ďalšie 3 roky. Dôvodom bola najmä dlhodobá spolupráca a spokojnosť s vysokou kvalitou poskytovaných služieb. ENGIE, ktorá pre SPP zabezpečuje služby technickej správy nehnuteľností od roku 2008, tak plynule nadviazala na niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu oboch spoločností. 

 

ENGIE Services poskytuje pre SPP služby súvisiace s údržbou a prevádzkou 250 objektov s celkovou rozlohou cca. 200 000 m² a približne 10 000 zariadení na celom území Slovenska.  Stará sa o tri typy objektov – administratívne, prevádzkové a ostatné (sklady, dielne, garáže, areály). V rámci technických objektov ENGIE prevádzkuje aj 6 plniacich CNG staníc pre dcérsku spoločnosť SPP CNG, ktoré pracujú v samoobslužnom režime (24/7).

 

Rozsah činností, ktoré ENGIE poskytuje pre SPP v rámci komplexnej technickej správy nehnuteľností,  zahŕňa preventívnu, operatívnu a mimoriadnu údržbu zmluvných objektov, strojov a zariadení, revízie, servis a prevádzkovanie zariadení, odborné prehliadky a skúšky a letnú a zimnú údržbu areálu.

 

„Sme hrdí, že sa nám podarilo predĺžiť kontrakt na poskytovanie služieb technickej správy nehnuteľností s takým významným klientom, akým je SPP. Predĺženie zmluvy potvrdzuje vysokú kvalitu nami dodávaných služieb počas uplynulých 10-tich rokov, a tiež našu ústretovosť a snahu o naplnenie očakávaní klienta v rámci vzájomnej spolupráce. Verím, že aj vďaka tomu, že dokonale poznáme nielen objekty, zariadenia, ale aj samotných zamestnancov na strane klienta, a tiež vďaka možnému synergickému využitiu ďalších služieb z nášho širokého portfólia, budeme môcť aj naďalej poskytovať SPP vysokokvalitné služby s pridanou hodnotou,“ uzatvára Tomáš Korpáš, key account manager, ENGIE Services. 

Späť