Späť

Zmeny v správe bytového a nebytového fondu v Skalici, Malackách a v Senici

02.01.2023   |   #Aktuality #Servisné správy

Informácia o predaji časti podniku s označením „správa bytového a nebytového fondu“, prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov v spoločnostiach:

  • SKAL&CO, spol. s r.o. v Skalici   
  • TERMMING, a. s. v Malackách
  • Službyt, spol. s r. o. v Senici

S účinnosťou odo dňa 01.01.2023 došlo k uzatvoreniu Zmluvy o predaji časti podniku s označením „správa bytového a nebytového fondu“ medzi spoločnosťami SKAL&CO, spol. s r.o. v Skalici, TERMMING, a. s. v Malackách a Službyt, spol. s r. o. v Senici, ako predávajúcimi a Služby a Správa s.r.o. v Malackách, ako kupujúcim.

Dňom 01.01.2023 došlo k prechodu všetkých pohľadávok vyššie menovaných spoločností Skupiny ENGIE, súvisiacich s časťou podniku – s označením „správa bytového a nebytového fondu“, na spoločnosť Služby a Správa s.r.o. a k prevzatiu všetkých záväzkov, súvisiacich s časťou podniku – s označením „správa bytového a nebytového fondu“ spoločnosťou Služby a Správa s.r.o.

Doterajšie zmluvy, súvisiace s vyššie uvedenou časťou podniku, pôvodne uzatvorené so spoločnosťami SKAL&CO, spol. s r.o. v Skalici, TERMMING, a. s. v Malackách a Službyt, spol. s r. o. v Senici, platné ku dňu 01.01.2023, zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti aj po prechode pohľadávok a záväzkov z nich na spoločnosť Služby a Správa s.r.o. a nie je potrebné uzatvárať nové zmluvy.

Pôvodné telefonické kontakty zostávajú naďalej v platnosti.

Kontakt:

Služby a Správa, s. r. o.

Duklianskych hrdinov 380/1

901 01 Malacky

Tel: 0905 470 006, 0905 236 986

Mail: info@sluzbyasprava.sk

www.sluzbyasprava.sk

Späť