Späť

Zákazníci spoločností Skupiny COFELY zaplatia za teplo menej

Obyvatelia v mestách, v ktorých teplo dodávajú spoločnosti Skupiny COFELY, zaplatia tento rok za teplo menej. Cenu tepla okrem miernejšej zimy ovplyvnila aj nižšia cena zemného plynu a investície do rozvoja a modernizácie tepelných hospodárstiev, ktoré Skupina COFELY prevádzkuje. 

K 31. marcu 2015 väčšina spoločností Skupiny COFELY pripravila pre svojich odberateľov vyúčtovanie cien tepla. Uplynulú vykurovaciu sezónu výrazne ovplyvnila teplá zima, ktorá patrila k najmiernejším za posledných 10 rokov. Okrem počasia náklady na teplo ovplyvnila aj cena zemného plynu, ktorá bola v medziročnom porovnaní nižšia.  „S dodávateľom plynu sa nám pre uplynulú, ale aj budúcu vykurovaciu sezónu, podarilo dohodnúť na výhodnejších podmienkach, čo je určite dobrá správa pre našich zákazníkov. Maximálne ceny plynu sú pre rok 2015 nižšie v porovnaní s rokom 2014 približne o 5 %., “ hovorí Martin Žigo, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energií v Cofely.

„Pokles nákladov na teplo pozitívne ovplyvnilo aj mierne zníženie variabilnej zložky ceny tepla. Cofely sa darí vďaka investíciám do rozvoja a modernizácie tepelných hospodárstiev zvyšovať účinnosť a znižovať straty pri výrobe tepla, čo má samozrejme pozitívny vplyv aj na konečnú cenu tepla pre našich odberateľov,“ dopĺňa Martin Žigo. 

Konkrétnym príkladom je rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pezinku. Termming, spoločnosť Skupiny COFELY, plánuje v Pezinku celkovo preinvestovať 5,3 milióna eur. V prvej etape rekonštrukcie, ktorá bola ukončená minulý rok, Termming vymenil teplovodné rozvody a nainštaloval 60 odovzdávacích staníc tepla priamo v domoch. Vplyv investície, ktorý sa na cene tepla naplno prejaví budúci rok, pozitívne ovplyvnil cenu už aj počas tohtoročnej vykurovacej sezóny.

„V mestách, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva sa nám darí pripájať nové objekty a budovať nové zdroje tepla.  Zvyšuje sa tak regulačný príkon, fixná zložka sa rozrátava na väčšie množstvo odberateľov, čo v konečnom dôsledku znižuje celkovú cenu za teplo. Okrem toho plánujeme v tepelných hospodárstvach v Bratislave a v Malackách vybudovať kogeneračné jednotky, vďaka ktorým sa zvýši energetická efektívnosť,“ hovorí Martin Žigo. 

Všetky spomenuté pozitívne vplyvy sa premietajú do nižších nákladov za teplo pre koncových odberateľov spoločností Skupiny COFELY. Skutočná cena tepla  za rok 2014 dodávaného spoločnosťami Skupiny COFELY je v priemere vo variabilnej zložke približne o 3 % nižšia a vo fixnej zložke o približne 6 % nižšia, ako schválená maximálna cena pre rok 2014.

 „Teší nás, že našim zákazníkom môžeme ponúkať kvalitné služby za stabilné a konkurencieschopné ceny. Modernizácia a investície do rozvoja tepelných hospodárstiev, ktoré majú významný vplyv na výšku ceny tepla, patria medzi prioritné ciele našej spoločnosti,“ uzatvára Martin Žigo. 

Späť