Späť

Výmena technológií chladenia a mrazenia skladov v Rybe Žilina

Verejnú súťaž, ktorej predmetom bola dodávka a montáž technologických zariadení určených na chladenie a mrazenie skladov v spoločnosti Ryba Žilina, vyhrala v minulom roku spoločnosť Cofely. S realizáciou projektu začala v septembri 2014. Okrem dodávky a montáže Cofely navrhovala a pripravovala aj celý realizačný projekt. Špecifikácia jednotlivých prvkov zariadení bola daná v rámci zadania verejného obstarávania, avšak hydraulický návrh pripravil realizačný tím divízie dodávateľských činností spoločnosti Cofely. „Pri príprave realizačného projektu sme sa zamerali na zníženie energetickej náročnosti zariadení a zabezpečenie stálej teploty chladenia a mrazenia, čo by sa malo pozitívne odraziť na zvýšení BOZ, znížení všeobecného ohrozenia vzhľadom na nižšie množstvá čpavku a znížení celkových prevádzkových nákladov,“ hovorí Marián Horov, projektový manažér spoločnosti Cofely.

Technologické zariadenia sa vymieňali v objekte „Mraziarenská kocka“, ktorý pozostáva z piatich poschodí. Dve poschodia sú určené na chladenie (max. teplota + 5 C) a zvyšné na mrazenie výrobkov (teplota do – 28 C). „Výmenu technológií sa nám podarilo zrealizovať počas plnej prevádzky. Postupne sme odpájali jednotlivé podlažia, inštalovali nové zariadenia a to všetko pri plnom využití pôvodnej technológie. Výmena bola náročná aj s ohľadom na likvidáciu čpavku. Z celkového objemu 7 ton sa množstvo využívaného čpavku podarilo znížiť na 2 tony, čo má určite pozitívny vplyv na životné prostredie,“ dopĺňa Marián Horov.

Projekt bol ukončený 7. apríla 2015 a v súčasnosti v objekte prebieha skúšobná 60-dňová prevádzka. Odovzdaním projektu však spolupráca medzi spoločnosťami Cofely a Ryba Žilina nekončí. Naopak, na základe pozitívnych skúseností, odborného prístupu a vysokej kvality realizácie projektu, bude Cofely od 1. júna 2015 pre spoločnosť Ryba Žilina zabezpečovať aj technickú správu a údržbu objektu. Súčasťou zmluvy je technická obsluha zariadení chladenia a vykurovania, energetický manažment, pravidelný servis a revízie technologických zariadení.
„V rámci spolupráce so spoločnosťou Cofely by som rád vyzdvihol ústretovosť a vysokú odbornú úroveň zamestnancov počas celej doby realizácie projektu. V prípade vzniku sporných situácií sme vždy našli spoločné riešenie, pričom sa nám podarilo zachovať kvalitu realizácie a odsúhlasený harmonogram výstavby,“ potvrdzuje Ján Mozoľa, vedúci projektu Ryba Žilina.

Doplnkové informácie – zoznam výmeny technologických zariadení:

  1. Piestová kompresorová jednotka GEA GRASSO V1100 –  vrátane riadiaceho systému s dotykovým displejom
  2. Piestová kompresorová jednotka GEA GRASSO V700 –  vrátane riadiaceho systému s dotykovým displejom
  3. Vysokotlaký zberač chladiva NH3 – priemer 800 mm, dĺžka valcovej časti 3500 mm
  4. Nízkotlaký odlučovač chladiva NH3 pre okruh -6°C a okruh -30 °C
  5. Čpavkové hermetické čerpadlo pre okruh -6°C a okruh -30°C
  6. Čpavkový chladiče vzduchu – GEA
  7. Doskový výmenník (podchladzovač) NH3/glykol 35%
  8. Bojler s objemom 4000 litrov na zásobu TUV
  9. Potrubné rozvody a regulačné stanice
  10. Elektroinštalačné rozvody a MaR (kabeláže, rozvádzače, žľaby)  – systém Siemens 
Späť