Späť

Vyjadrenie SZVT k téme prevádzky rozvodov tepla v Bratislave

V rámci témy prevádzky sekundárnych rozvodov tepla v bratislavských mestských častiach Ružinov a Staré Mesto sme sa s dvomi otázkami obrátili na Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).

SZVT je profesijné združenie, združujúce 110 výrobcov a dodávateľov tepla z celého Slovenska. Jeho poslaním je presadzovať na Slovensku rozvoj bezpečnej, spoľahlivej, ekologickej dodávky tepla zo systémov CZT za primeranú cenu pre odberateľov a zároveň chrániť prijateľné podmienky pre podnikanie v tejto oblasti. SZVT tak napomáha k dosahovaniu cieľov, ku ktorým sa SR zaviazala v prijatej Stratégii energetickej bezpečnosti.

Na otázky odpovedá: Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva SZVT

Otázka č.1:

Poslednú dobu sa čoraz viac v médiách rieši otázka prevádzky sekundárnych rozvodov tepla v Bratislave/MČ Staré Mesto a Ružinov/ a dodávka tepla pre obyvateľov. Dokonca odzneli tvrdé slová zo strany predstaviteľov mestských častí za účasti ministra hospodárstva „prevádzkovateľ sekundárnych rozvodov tepla je iba sprostredkovateľ, prihodí si zbytočne maržu až 26% a potom to je drahšie pre obyvateľov“. Viete nám bližšie vysvetliť, ako to je s navýšením ceny tepla a ziskom pre prevádzkovateľa sekundárnych rozvodov?  

Ak je prevádzkovateľ sekundárnej tepelnej infraštruktúry iba sprostredkovateľ, tak potom je sprostredkovateľom aj SEPS, a.s., aj distribučné spoločnosti elektriny, aj Eustream ako prepravca plynu, aj SPP distribúcia ako distribútor plynu … Samozrejme, že to tak nie je. Moderne sa dá povedať, že tvrdenie, že sekundárna tepelná sieť je len sprostredkovateľ je HOAX. Lebo aby  sa teplonosné médium zo zdroja (horúca voda) cez primárne rozvody  MH holdingu dostalo na konkrétne miesto spotreby v požadovaných tepelných a tlakových parametroch (teplá vykurovacia voda v radiátoroch a  teplá voda pre bežnú spotrebu) sú potrebné odovzdávacie (výmenníkové) stanice tepla a sekundárne tepelné rozvody z odovzdávacích staníc tepla ku konkrétnym odberným miestam (bytové domy, školy, škôlky …)  Odovzdávacia stanica tepla je tepelno-technické zariadenie, v ktorom sa teplo z primárneho média (napr. horúca voda) transformuje na parametre vykurovacej vody a teplej úžitkovej vody.

Obe ceny tepla či z primárnej tepelnej infraštruktúry, ale zo sekundárnej tepelnej infraštruktúry sú regulované úradom pre reguláciu (URSO). Ak by prevádzkovateľ sekundárnej tepelnej infraštruktúry nemal s ňou náklady, čo by mu potom regulátor reguloval? Asi by mu mal vydať cenové rozhodnutie, že jeho náklady sú  0,0 Eur.

Tak, ako má MH Holding náklady so svojou primárnou tepelnou infraštruktúrou, tak aj prevádzkovateľ sekundárnej tepelnej infraštruktúry má náklady so svojou sekundárnou sieťou, to nie je nijaká  marža, to sú reálne náklady premietnuté do cien tepla.  Treba sa MH Holdingu spýtať či nemá v cene tepla náklady spojené so svojou primárnou tepelnou infraštruktúrou.  Samozrejme že má a je samozrejmé, že ich má premietnuté v aj cene tepla.  A ak by bol MH Holding vlastníkom aj sekundárnych rozvodov, náklady na ne by tiež premietol do ceny tepla a tá by bola automaticky vyššia ako má MH Holding dnes.  

A ešte k tomu v Bratislave vyrába MH Holding málo tepla a teplo nakupuje od výrobcov a následne ho cez svoju primárnu infraštruktúru len transportuje do odovzdávacích staníc sekundárnej infraštruktúry. V Trnave MH Holding nakupuje 100 % tepla od SE, a.s., je „čistý sprostredkovateľ“ tepla. Tak prečo si k cene od SE, a.s. pridáva svoju nie malú „maržu“ a predáva teplo ďalej?

Podľa filozofie MH Holdingu, je on sám oveľa väčší „sprostredkovateľ“, ktorý si prihadzuje „maržu“ k nakúpenému teplu ako spoločnosti prevádzkujúce tepelnú infraštruktúru v Starom meste či v Ružinove.

Otázka č.2:

Spoločnosť MH Teplárenský Holding/v minulosti BAT/ ponúka mestským častiam cenu tepla, akú dnes aplikuje na konci primárneho rozvodu. Súčasťou ponuky je taktiež nájomne za prevádzku sekundárnych rozvodov tepla 330 000 EUR/rok a investície do obnovy 12 miliónov EUR.  Viete nám vysvetliť, či súčasná cena tepla od MH TH ostane na súčasnej úrovni aj do budúcna/ak nebudeme počítať s nárastom cien vstupných energií/? Ako sa prejavia náklady na prevádzku sekundárnych rozvod tepla – náklady na prevádzku, nájom, investície – prejavia v cene tepla do budúcnosti?

V prípade prevzatia prevádzky sekundárnej tepelnej infraštruktúry MH Holdingom sa náklady na jej prevádzku nestratia. Oni zostanú. To, čo ponúka MH Holding je to, že pre nimi vybrané mestské časti (BA Staré mesto  a BA Ružinov) náklady s prevádzkou sekundárnej siete, vrátane platby za jej nájom, vrátane investícií prenesie  MH Holding na iných svojich odberateľov v iných mestských častiach. Jednoducho povedané,  všetci odberatelia tepla z MH Holdingu mimo MČ Staré mesto a Ružinov zaplatia v cene tepla aj prevádzku aj nájom a aj investície do  prevádzky sekundárnej tepelnej infraštruktúry týchto dvoch mestských častí. Treba sa spýtať dotknutých Bratislavčanov či s tým súhlasia. No asi nie, ale oni o tom nevedia, lebo sa hovorí len o tom, že MH Holding ponúkne dvom vybratým MČ nižšie ceny, ale už nehovoria o tom, kto zaplatí náklady s prevádzkou sekundárnej siete.

Celá filozofia MH Holdingu je účelová, bez transparentnej súťaže, bez diskusie k danej problematike, priamo získať na 20 rokov prevádzku dvoch tepelných hospodárstiev škodí imidžu teplárenstva ako takého.

Ak by bola pravda, čo tvrdia MČ a MH Holding, prečo si MČ nevytvoria svoje vlastné spoločnosti na prevádzku svojho tepelného hospodárstva? Však prevádzka nič nestojí, nakúpené teplo z MH Holdingu bez „marže“ prepravia svojim spotrebiteľom. Neurobia to preto, lebo to takto socialisticky už nefunguje.

Späť