Späť

Mesto Malacky znižuje energetickú náročnosť budov

Bratislava, 21. Január 2015

V decembri 2014 spoločnosť Cofely v Malackách úspešne odovzdala EPC (Energy Performance Contracting) projekt, ktorého cieľom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti tepelno-technických zariadení a budov v správe a majetku mesta – športová hala, mestské centrum sociálnych služieb a kino.

Projekt rekonštrukcie vybraných budov a zariadení bol realizovaný vrátane zabezpečenia finančných zdrojov potrebných na ich modernizáciu.

Pri návrhu a samotnej rekonštrukcii spoločnosť Cofely použila najmodernejšie stavebné technológie s dôrazom na dlhodobú životnosť, efektívnu a spoľahlivú prevádzku jednotlivých zariadení a budov tak, aby boli dosiahnuté čo najvyššie úspory spotreby energií. 

„Rekonštrukcia stavebných a technologických zariadení, okrem dosiahnutých úspor, mestu zabezpečí spoľahlivosť prevádzky jednotlivých objektov a samozrejme komfort a tepelnú pohodu pre ich návštevníkov,“ hovorí Róbert Ruňanin, Key Account Manager spoločnosti Cofely.

Po úspešnej realizácii úsporných opatrení a nastavení prevádzkového režimu, od budúceho roku začne plynúť obdobie garantovania dosiahnutých úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa budú postupne splácať z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energie. Cofely sa zaviazalo dosiahnuť ročnú úsporu 28 % počas prvých 10 rokov. V priebehu trvania zmluvného vzťahu bude dohliadať na prevádzkovanie energetického systému budov a vyhodnocovať spotreby energií tak, aby boli garantované úspory dosiahnuté. 

Doplnkové informácie – rozsah realizovaných prác

Kino Záhoran:

 • výmena pôvodných okien a dverí,
 • zateplenie podkrovia a fasády,
 • výmena bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií.

Mestské centrum sociálnych služieb:

 • výmena termostatických ventilov,
 • inštalácia IQRC hlavíc,
 • hydraulické vyregulovanie sústavy.

Športová hala Malina:

 • inštalácia nového kondenzačného kotla,
 • úprava TÚV,
 • výmena termostatických ventilov,
 • inštalácia IQRC hlavíc,
 • hydraulické vyregulovanie sústavy,
 • výmena VZT jednotiek (bazénová jednotka, vetranie šatní),
 • kompletná úprava všetkých VZT uzlov,
 • výmena osvetlenia (LED reflektory a LED svietidlá v bazéne, fitness centre a telocvični),
 • výmena presklenej steny.
  Späť