Späť

V roku 2017 budú zákazníci Skupiny ENGIE platiť za teplo menej

Bratislava, 19. január 2017


Nižšia cena zemného plynu na svetovej burze a investície do rozvoja tepelných hospodárstiev Skupiny ENGIE sa odzrkadlia v cene tepla na tento rok. Zákazníci tak budú pri zachovaní rovnakej kvality dodávok energie platiť za spotrebované teplo menej.   

K 30. septembru 2016 predložili spoločnosti, patriace do Skupiny ENGIE, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) návrh maximálnych cien tepla pre rok 2017, ktoré boli následne schválené. „Vzhľadom na vývoj ceny zemného plynu a zmluvné podmienky, dochádza vo väčšine kalkulačných skupín k poklesu celkovej ceny tepla pre rok 2017. A to na úrovni od 1 – 3 %,“ hovorí František Sás, riaditeľ Úseku energetického kontrolingu a podporných činností divízie Development.Pokles ceny za teplo je spôsobený už spomenutým vývojom cien zemného plynu na burze, ale to nie je jediný dôvod. Skupina ENGIE na Slovensku pravidelne investuje do rozvoja tepelných hospodárstiev za účelom zvýšenia účinnosti prevádzky, využívania moderných technológií a zníženia, resp. zamedzenia strát. Priaznivé dopady sa začínajú prejavovať už teraz, v podobe vyššej efektívnosti výroby tepla, čo samozrejme pozitívne ovplyvňuje celkovú cenu. Medzi dôležité investície, ktoré v rámci našich tepelných hospodárstiev realizujeme, patrí výstavba nových kotolní na spaľovanie biomasy, výmena starých rozvodov tepla, inštalácie domových staníc tepla a využívanie čerpadiel s frekvenčnými meničmi. Rád by som spomenul mesto Malacky, kde sme minulý rok inštalovali dve vysokoúčinné kogeneračné jednotky na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla (KVET). V Pezinku sme po výmene teplovodných rozvodov a inštalácií KOST-iek pristúpili k rekonštrukcii  plynovej kotolne na sídlisku SEVER. Nová kotolňa na spaľovanie biomasy bude uvedená do prevádzky na jar tohto roka. V septembri spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, prevzala do nájmu aj tepelné hospodárstvo v obci Kanianka v okrese Prievidza, kde má už tiež naplánované svoje prvé investičné aktivity,“ uzatvára František Sás. 

Späť