Späť

Modernizácia tepelného zdroja v Pezinku

Bratislava, 3. marec 2017 


Nová zmodernizovaná kotolňa na spaľovanie drevnej štiepky Sever v Pezinku je už v skúšobnej prevádzke. Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, v rámci modernizácie tepelného hospodárstva už v minulosti urobila viacero opatrení. Ďalšou z plánovaných investícií bola práve rekonštrukcia kotolne a zmena paliva na obnoviteľný zdroj energie – biomasu.

Spoločnosť Termming prevzala do nájmu tepelné hospodárstvo v Pezinku v roku 2013 so zmluvou na obdobie 20 rokov. V rámci prvých piatich rokov sa zaviazala preinvestovať viac ako 5,3 miliónov eur, predovšetkým v rámci tepelných zariadení. Prvou z investícií bola výmena teplovodných rozvodov a inštalácia odovzdávacích staníc tepla. Druhým opatrením bola práve modernizácia kotolne Sever.

„Projekt bol spustený na jeseň v roku 2015, s výstavbou sme začali v júni 2016 a ukončená bola koncom  minulého roka. ENGIE Services bola generálnym dodávateľom stavby, ktorý realizoval všetky práce od prípravy a riešenia projektovej dokumentácie, cez riadenie výstavby, koordináciu BOZP až po inžiniering. Kotolňa, disponujúca 6 plynovými kotlami s nominálnym výkonom 2,6 MW, si takúto rekonštrukciu vyžadovala, keďže 30 rokov fungovala bez zásadných zmien a investícií,“ hovorí Ing. Juraj Sochor, Riaditeľ Regiónu Bratislava, ENGIE Services.

V súčasnosti dodáva Termming v Pezinku teplo pre 2 850 domácností, pre komerčné priestory aj občianske výstavby. Hlavným cieľom spoločnosti bolo zvýšenie účinnosti a kvality výroby tepla, a tiež podpora obnoviteľných zdrojov energie, ktoré z dlhodobého hľadiska považuje za udržateľné a efektívne riešenie.

Počas rekonštrukcie bola v rámci stavebných prác zrealizovaná kompletná obnova stavebných konštrukcií, sanácia statiky oceľovej konštrukcie stavby, vybudovaná nová strojovňa, postavili sa nové priestory ako napríklad zázemie pre obsluhu kotolne, ďalej sa vybudoval vnútorný sklad drevnej štiepky z monolitického betónu a nakoniec sa inštalovala nová technológia pre manipuláciu a spaľovanie biomasy. 

„Táto rekonštrukcia priniesla novinku v podobe automatického zásobníka pre 200 ton paliva. Zásobník je vyrobený tak, aby sa nemuseli využívať nakladače, a tým sa znížila prašnosť a hluk, ktoré vznikali pri manipulácii a mohli obťažovať obyvateľov žijúcich v blízkosti kotolne. V iných kotolniach, s výnimkou Liptovského Mikuláša, máme vonkajšie sklady, kde sa práve za pomoci nakladača presúva štiepka do denných zásobníkov. Výhodou tejto kotolne je teda využívanie vnútorného skladu – štiepka sa vysype do jamy  a odtiaľ sa dopravníkom presúva do plne krytej skládky paliva, kde sa pomocou rozhrabávačov rozloží do celého priestoru,“ vysvetľuje Juraj Sochor.

V novozrekonštruovanej kotolni sú k dispozícii 2 kotly na spaľovanie biomasy s celkovým výkonom 3 MW, 2 záložné teplovodné plynové kotly, už spomenutý plnoautomatický systém dopravy a skladovania paliva a automatický zásobník pre 200 ton paliva.

„Obnoviteľné zdroje energie sú v svetovom meradle ekologickým riešením a jedným zo spôsobov ako prispieť k podpore trvalo udržateľného rozvoja a zvýšeniu energetickej bezpečnosti. Preto som rád, že aj naša spoločnosť sa zapája a investuje do podobných riešení. Veríme, že aj týmto úspešným projektom sa nám podarí zefektívniť poskytované služby, a tiež prispieť k ochrane životného prostredia,“ uzatvára Juraj Sochor.

Späť