Späť

Spolupráca s Lear Corporation Seating Slovakia pokračuje ďalej

ENGIE Services od septembra 2021 pokračuje v úspešnej spolupráci s Lear Corporation Seating Slovakia vo Voderadoch. Kontrakt na služby komplexnej technickej správy nehnuteľností s popredným dodávateľom automobilových sedačiek bol predĺžený o ďalšie 2 roky.

ENGIE Services spolupracuje s Lear Corporation Seating Slovakia od roku 2019. V rámci služieb Facility manažmentu poskytuje komplexnú technickú správu montážno-skladovacích hál, vrátane administratívnych priestorov, s celkovou rozlohou 25 000 m², technických zariadení a údržbu areálu.  

Rozsah služieb zahŕňa:

  • prevádzkovú údržbu hál vrátane administratívnej časti A a B,  
  • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení (plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických),
  • kontroly a prevádzku požiarno-technických zariadení (strojovňu a rozvody SHZ sprinklerového systému, SHZ inergen v serverovniach, zariadenia na odvod tepla a dymu, elektronickú požiarnu a hlasovú signalizáciu, požiarne dvere, okná a klapky, hasiace prístroje a hydranty),
  • servis technických zariadení (záložné generátory, UPS a CBS, klimatizácia, vzduchotechnika,  vykurovanie, komíny a dymovody, vyrovnávacie mostíky),
  • prevádzkovanie systému merania a regulácie pre HVAC systémy,
  • držanie pohotovosti v rámci havarijnej služby,
  • zimnú a letnú údržbu a deratizácia interiéru.

„V rámci digitalizácie ENGIE aktívne využíva online Helpdesk, ktorý zjednodušuje komunikáciu – zaznamenáva a monitoruje všetky požiadavky klienta. A keďže aj klient má k aplikácii prístup, môže sledovať ich plnenie v reálnom čase. Okrem Helpdesku v rámci projektu Lear Corporation Seating Slovakia využívame aj aplikáciu pasportizácie. Vďaka nej sa nám v online priestore podarilo zdokumentovať všetky technické zariadenia, ich stav a následne pripraviť harmonogram údržby a servisov,“ vysvetľuje Radoslav Žák, projektový manažér ENGIE Services.  

ENGIE Services pre Lear Corporation Seating Slovakia vo voderadskom priemyselnom areáli tiež zabezpečuje obsluhu a servis dvoch plynových kotolní pre vykurovanie administratívnych priestorov a plynových agregátov pre prevádzkové a logistické priestory. Vďaka širokému portfóliu služieb ENGIE dokáže klientovi poskytnúť aj nezazmluvnené služby, akými sú v súčasnosti napríklad elektroinštalácia budovy aj technológií liniek a drobné stavebné činnosti. Kvalitu dodávaných služieb potvrdzuje aj úspešné absolvovanie viacerých interných a externých auditov a certifikácií.

Späť