Späť

Technická správa pre Polus City Center a Polus Tower 1 a 2

ENGIE Services od 1. novembra 2017 poskytuje pre Nákupné centrum Polus City Center a dve administratívne budovy Polus Tower 1 a Polus Tower 2 služby facility manažmentu. Zmluva, zahŕňajúca technickú správu a údržbu objektov a zariadení, bola podpísaná na 3 roky.

Polus City Center bolo ako prvé nákupné centrum na Slovensku otvorené v novembri roku 2000. Nachádza v strategicky výhodnej mestskej časti Nové Mesto, iba 3 km vzdialenej od historického centra.  Celková plocha nákupného centra je 40 tisíc m² a spolu s administratívnymi budovami Polus Tower 1 a 2 má rozlohu viac ako 75 tisíc m². Od roku 2006 ho vlastní rakúsky Immofinanz Immobilien Anlagen a o property manažment sa stará spoločnosť CBRE.  

ENGIE Services v minulosti spolupracovala so CBRE na príprave energetického auditu pre Polus City Center. V tomto roku sa zúčastnila aj tendra na technickú správu objektov, ktorý pre Polus pripravili a vypísali zástupcovia majiteľa a správcovská spoločnosť CBRE.  V rámci tendra sa okrem pomeru kvality služieb a ceny veľký dôraz kládol najmä na vzájomnú komunikáciu a využívanie moderných technológií. „Myslím si, že práve v tejto oblasti sa nám podarilo klienta presvedčiť, že sme pre projekt správy nákupného centra najvýhodnejšou voľbou. Zástupca správcu CBRE osobne navštívil náš dispečing, kde sme mu prezentovali možnosti využitia mobilnej aplikácie helpdesk a výhody správcovského softvéru Chastia, ktorý využívame aj v rámci našich ďalších projektov. Transparentnosť procesov, neustála kontrola nahlásených, zrealizovaných i plánovaných činností súvisiacich so správou a údržbou a v neposlednom rade aj prehľad nákladov, ktoré sú s tými činnosťami spojené, bolo to, čo nakoniec klienta presvedčilo,“ hovorí Július Jégh, senior projektový manažér ENGIE Services.

Od 1. novembra 2017 poskytuje ENGIE Services pre objekty Polus City Center a dve administratívne budovy Polus Tower 1 a 2 služby facility manažmentu, ktoré zahŕňajú technické riadenie prevádzky objektov a výkon pravidelnej údržby. V rámci správy objektov ENGIE zabezpečuje výkon pravidelných servisných prehliadok, odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení v objektoch. Súčasťou poskytovaných služieb bude aj hospodárenie s energiami a zabezpečenie dohľadu nad technickými zariadeniami prostredníctvom dispečingu a držanie pohotovosti pre výkon havarijnej služby. V rámci troch objektov bude služby facility manažmentu zabezpečovať osem technikov.

Budova Polus City Center má 17 rokov a v čase jej výstavby platili iné európske normy a štandardy. Výzvou pre CBRE, rovnako ako aj pre ENGIE,  bude zmodernizovať zariadenia a objekt do podoby budúcej inteligentnej budovy. „Sme hrdí, že sa nám podarilo získať tento projekt. Je pre nás výzvou, v rámci ktorej by sme radi ukázali, že vieme zmysluplne využiť potenciál, ktorý táto budova má a postupne zmodernizovať jej zariadenia tak, aby sme v čo najväčšej miere zefektívnili jej prevádzku a dokázali znížiť spotrebu energií,“ hovorí Július Jégh.

Spolupráca s CBRE bude trvať 3 roky a tím špecialistov z ENGIE Services pri správe a prevádzke technických zariadení využije nielen svoje skúsenosti z predchádzajúcich projektov, ale aj synergický efekt prepojenia poskytovaných služieb z oblasti energetiky, správy nehnuteľností a inštalácie technológií.

„Veríme, že vďaka obojstranne výhodnej spolupráci sa nám podarí odhaliť skryté rezervy projektu a budeme môcť spoločne našim nájomcom a zákazníkom, aj napriek vysokému veku budovy, poskytnúť nadštandardné služby. Spolupráca je iba na začiatku, ale som si istý, že obe spoločnosti sú vzhľadom k svojim skúsenostiam a stabilnému zázemiu materských spoločností pripravené poskytnúť požadovaný správcovský prístup  a kvalitné servisné služby,“ uzatvára Peter Kremnický, prevádzkový manažér CBRE.

Späť