Späť

Prepojenie kotolní v Kanianke stabilizuje cenu tepla

V septembri to bol rok odkedy spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, prevzala tepelné hospodárstvo obce Kanianka. Už vtedy sa zaviazala splniť predložený investičný zámer v celkovej výške približne 400 tisíc eur. Zámerom bolo prepojenie dvoch okruhov tepelných rozvodov existujúcich  kotolní a zrekonštruovanie jednej zo strojovní. V súčasnosti sa plány začínajú meniť na realitu.

Samotnej realizácii predchádzala dôkladná príprava, mnohostranné rokovania a starostlivý výber dodávateľov. Už od septembra realizuje spoločnosť prípravné práce a od októbra pokračuje samotným prepájaním oboch okruhov a rekonštrukciou jednej z kotolní. Skúšobná prevádzka technológie by mala byť spustená v polovici novembra.

„Neskorší začiatok prác je spôsobený snahou spoločnosti Termming získať prostriedky z fondov EU na rekonštrukciu rozvodov. Nakoľko je tento proces veľmi komplikovaný a zdĺhavý, začíname s rekonštrukciou až v jesennom období,“ hovorí Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky ENGIE Services.

Prepojenie okruhov dvoch kotolní prinesie zvýšenie podielu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov, pretože naplno využije kapacitu súčasného štiepkového kotla, ktorý dokáže plne pokryť dodávku tepla a teplej vody v menej náročných mesiacoch. Rekonštrukcia sa bude týkať aj strojovne plynovej technológie, kde sa pôvodný kotol vymení za kondenzačný s vyššou energetickou účinnosťou. Zlepšenie technológie tak prispeje k stabilizácii ceny za teplo pre obyvateľov Kanianky.

K stabilizácii ceny tepla prispieva aj charakter štiepky ako paliva. Jej cena na trhoch je z dlhodobého hľadiska nižšia a stabilnejšia ako pri zemnom plyne, ktorého cena zaznamenáva v priebehu času väčšie výkyvy. Navyše spoločnosť Termming podporila spomínaný všeobecný trend diverzifikáciou miestnych dodávateľov paliva pre obnoviteľné zdroje.

Najbližších pár týždňov budú v Kanianke prebiehať práce súvisiace s modernizáciou rozvodov tepla. Rozkopávky v miestach pokládky rozvodov, výrub zelene, či krátke odstávky dodávok tepla a teplej vody môžu spôsobiť obyvateľom Kanianky diskomfort.  Veríme však, že pochopia dočasné obmedzenia a že uvítajú modernizáciu tepelného hospodárstva, ktorá im prinesie stabilnejšiu cenu tepla a vďaka lepšiemu  využitiu  výkonu kotla na spaľovanie drevnej štiepky aj zvýšenú energetickú bezpečnosť,“ hovorí Miroslav Pajchl.

V rozpočte na rekonštrukciu sú zahrnuté aj terénne úpravy a úprava zelene, okrem iného aj náhradná výsadba 38 nových stromov. Už počas skúšobnej prevádzky môžu obyvatelia počítať s plynulou a dostatočnou dodávkou tepla a teplej vody, pretože kotolňa, ktorá nebude rekonštruovaná, bude využitá ako záložný zdroj. Okolie tepelných okruhov a kotolní bude opäť upravené v druhej polovici novembra.  

Späť