Späť

Služby facility manažmentu pre ČSOB v Zuckermandel Bratislava

ENGIE Services od apríla 2017 poskytuje pre ČSOB služby technickej správy objektu a životného prostredia v novej polyfunkčnej budove Zuckermandel v Bratislave. Nadväzuje tak na mobilizačnú fázu spolupráce, ktorá zahŕňala inžinierske činnosti realizované ešte pred uvedením objektu do prevádzky a začala v júni 2016.

Zuckermandel sa nachádza sa v lukratívnej časti Staré mesto, kde z jednej strany susedí s Bratislavským hradom a z druhej s Dunajom. Moderný polyfunkčný objekt s historickým akcentom pozostáva zo 7 budov, v ktorých sa nachádzajú byty, administratívne priestory a obchody.

ENGIE Services začala v júni 2016 spoluprácu s centrálou ČSOB, sídliacou v objekte Zuckermandel, a to v rámci tzv. mobilizačnej fázy, ktorá zahŕňala posúdenie a spripomienkovanie realizačného projektu, reporting počas výstavby, účasť na preberaní objektu a na prevádzkových skúškach. Okrem toho spoločnosť zabezpečovala posúdenie, spripomienkovanie a kontrolu dokumentácie developera k prebratiu objektu a účasť na zaškolení k obsluhe zariadení a technológií objektu.

V rámci zmluvy o poskytovaní služieb technickej správy objektu a životného prostredia, ktorá bola uzatvorená na 4 roky, začala od apríla 2017 ENGIE Services pre centrálu ČSOB zabezpečovať služby,  ktoré zahŕňajú preventívnu údržbu vrátane dodávky drobného spotrebného materiálu, korektívnu (operatívnu) údržbu, drobné opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky na všetkých zariadeniach.

„Získanie nového klienta z bankového sektoru je pre nás, ako popredného poskytovateľa služieb facility manažmentu v tomto odvetví, vždy významným krokom a neberieme to ako samozrejmosť. Sme radi, že pri poskytovaní služieb môžeme využiť naše skúsenosti z podobných projektov pre klientov ako VÚB či Slovenská sporiteľňa. Každý klient je však špecifický, a preto k nemu pristupujeme individuálne, zodpovedne a s rešpektom. V tomto prípade nám výrazne pomohla účasť v mobilizačnej fáze projektu, kde sme mali možnosť detailne spoznať stav nehnuteľnosti ešte pred samotným začiatkom technickej správy objektu. Našou úlohou bude naplniť očakávania klienta a zabezpečiť plynulý chod prevádzky centrály ČSOB v tomto modernom polyfunkčnom objekte,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ Divízie obchodných činností.

Späť