Späť

Profesia Days nám priniesli veľa inšpirácie

12.03.2018   |   #Aktuality #Kariéra

Bratislava, 5. marec 2018

Posledný februárový a prvý marcový deň sa v bratislavskom výstavisku Incheba Expo konalo najväčšie a najnavštevovanejšie kariérne podujatie na Slovensku – Profesia Days. Podujatie, na ktorom sa každoročne zídu tisícky záujemcov o prácu a odprezentujú sa desiatky zamestnávateľov. Podujatie, na ktorom sa po prvýkrát zúčastnila aj Skupina ENGIE.

Veľtrh pracovných príležitostí však nie je len výnimočným miestom stretnutia záujemcov o prácu so zamestnávateľmi. Okrem jedinečnej možnosti odprezentovať sa prináša obom stranám okamžitú spätnú väzbu, a teda aj neoceniteľnú šancu prispôsobiť sa trendom či zmeniť procesy, ktoré nefungujú. Dôkazom naozaj širokého spektra príležitostí je aj rozsiahla ponuka pracovných a vzdelávaciích príležitostí pre všetky skupiny ľudí na trhu práce vrátane študentov, čerstvých absolventov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, nezamestnaných aj takých, ktorí uvažujú o kariérnej zmene.

I keď Profesia Days sa tento rok konali už po deviatykrát, účasť ENGIE bola novinkou. Spoločnosť sa tým zaradila medzi viac než 180 vystavovateľov, ktorí ponúkajú prácu v najrôznejších oblastiach ako sú obchod, služby, administratíva, doprava, výroba, IT, manažment, financie, bankovníctvo, cestovný ruch, zdravotníctvo a mnoho ďalších. V tomto roku sa podujatia zúčastnilo takmer 16 tisíc návštevníkov. Pilotná účasť ENGIE na Profesia Days 2018 v Bratislave je výbornou príležitosťou zviditeľniť sa medzi širokou verejnosťou, predstaviť návštevníkom naše podnikateľské aktivity, ale najmä pri osobných stretnutiach zaujať ako zamestnávateľ.,“ hovorí Dominika Hippová, manažérka ľudských zdrojov a etická komisárka spoločností Skupiny ENGIE na Slovensku. 

Veľkorysá výstavná plocha cca 9 000 m² umožňuje do programu pracovného veľtrhu zaradiť naozaj rôznorodý program. Návštevníci sa počas prednášok a workshopov mohli dozvedieť viac o možnostiach osobnostného rozvoja prostredníctvom soft skills či o novinkách z oblasti online marketingu a online podnikania. Top spíkri a motivátori z najrôznejších odvetví počas dvoch dní rozprávali o netradičných cestách za úspechom cez svoje „success stories“. Modelové pohovory zasa pomáhali uchádzačom získať praktické zručnosti a informácie o tom, ako si správne napísať životopis, ktorý vynikne medzi ostatnými či o tom, aký plat si vypýtať. V prednáškovej miestnosti skúsení odborníci sprevádzali kandidátov svetom hľadania práce, vysvetľovali, kde robia najčastejšie chyby a dávali rôzne rady, ako získať prácu, v ktorej bude človek spokojný.

„Našu účasť na Profesia Days 2018 hodnotím jednoznačne pozitívne. V priebehu dvoch dní sme mali možnosť porozprávať sa a vymeniť si kontakty s takmer stovkou záujemcov o prácu v ENGIE. Pridanou hodnotou účasti sú pre nás aj ich informácie o tom, ako nás vnímajú na trhu práce, aké benefity sú pre nich dôležité a aké sú ich očakávania od zamestnávateľa.,“ dodáva na záver Dominika Hippová.

Späť