Späť

NDS na východe Slovenska svieti vďaka ENGIE úspornejšie

12.03.2018   |   #Aktuality #Verejné osvetlenie

Bratislava, 17. január 2018

Koncom roka 2017 realizovala ENGIE Services projekt výmeny svietidiel v dvoch strediskách údržby Národnej diaľničnej spoločnosti v mestách Košice a Beharovce v objeme cca 65 tisíc eur. Spolu bolo vymenených 149 kusov svietidiel s očakávanou úsporou energie 50 % oproti pôvodnému stavu.

„Hlavným dôvodom výmeny svietidiel bola obnova areálov klienta, modernizácia technológie, ale aj lepšie nasvietenie konkrétnych miest a samozrejme úspora energie,“ hovorí Martin Rusiňko, projektový manažér ENGIE Services. Oba projekty, pri ktorých sa vymieňali svietidlá v exteriéri aj interiéri, sa začali aj skončili v decembri 2017. V Beharovciach, kde sa uskutočnila modernizácia aj v iných profesiách, bolo za týždeň vymenených 87 kusov svietidiel na stĺpoch verejného osvetlenia. V Košiciach sa vymenilo 62 kusov svietidiel, a to nielen v rámci verejného osvetlenia, ale aj v prístreškoch pre automobily, na strechách budov a podobne.

Samotnej realizácii predchádzala obhliadka areálov, návrh vhodného osvetlenia, výber dodávateľa svietidiel a výber montážnej firmy. Prípravná fáza bola časovo náročnejšia v Košiciach, kde ENGIE spolu s dodávateľom navrhovala vhodné svietidlá pre rôzne podmienky z hľadiska dizajnu, výkonu či uhlov optík. Svoje bohaté skúsenosti z oblasti inštalácie technológií však zhodnotila nielen pri technickom posudzovaní projektu, ale aj pri výbere dodávateľov montážnych služieb, kde sa vďaka dlhodobej spolupráci vedela na svojich partnerov spoľahnúť aj v nepriaznivých podmienkach decembrového počasia. Dokončením projektu získal zákazník nové LED svietidlá s 50 % úsporou energie, rýchlym nábehom osvetlenia, dlhou životnosťou a 5-ročnou zárukou.

„Zákazka výmeny osvetlenia bola pre nás začiatkom spolupráce s týmto klientom, čo je vždy určitý druh skúšky pre obe strany, pokiaľ ide o vzájomnú súčinnosť. Na základe spokojnosti klienta s našou realizáciou, ktorú sme vykonali profesionálne, včas a bez problémov, však pevne veríme, že v tomto roku bude naša spolupráca na podobných projektoch pokračovať,“ uzatvára Martin Rusiňko.

Späť