Späť

Podporujeme rodovú rovnosť

08.03.2023   |   #Aktuality #Kariéra #Podporujeme

Všetkým ženám želáme k dnešnému sviatku radosť zo života, menej stresu, viac pohodových chvíľ s rodinou, pracovné úspechy a veľa síl do ďalších životných výziev, ktoré máte pred sebou.

Wikipédia hovorí, že 8. marec je medzinárodne uznávaný sviatok, stanovený OSN, k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok. Tieto odhodlané ženy pred 115-timi rokmi bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Dnes je už našťastie situácia pre pracujúce ženy iná. Moderné spoločnosti sa snažia neustále zlepšovať ich pracovné podmienky, zrovnoprávňovať ich postavenie a podporovať ich v kariérnom raste.

Pre nás v ENGIE je zabezpečenie rodovej rovnosti v podnikaní prioritou. Už viac ako 10 rokov Skupina podporuje rozvoj stratégií diverzity.

Prostredníctvom:

  • networkingu (Women in Networking 2008),
  • nastavených pravidiel a postupov týkajúcich sa rodičovstva, mentoringu, rovnakého odmeňovania, boja proti sexizmu atď,
  • rozhovorov s odborníkmi,   
  • workshopov a školení,

sa v ENGIE snažíme zvýšiť povedomie o všetkých formách porušovania rovnosti.

Tieto aktivity a programy sú určené nielen našim kolegyniam, ale aj kolegom, aby všetci rozumeli výhodám a benefitom, ktoré prináša diverzita a aby sa nikto necítil vylúčený.

Navyše sme sa zaviazali, že do roku 2030 budeme mať na vedúcich pozíciách 50 % zastúpenie žien a 30 % z celkového počtu našich zamestnancov na celom svete budú tvoriť ženy. A keďže podnikáme v energetickom segmente, tento cieľ je viac ako ambiciózny.

Ak vás téma diverzity a rodovej rovnosti zaujíma, prečítajte si aj ďalšie naše články:

Späť