Späť

Prevádzkujeme tepelné hospodárstvo v bratislavskom Novom Meste

Spoločnosť TERMMING, člen Skupiny ENGIE, získala v júni tohto roku projekt prevádzky tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Od 1. júla prevzala do prevádzky všetky technologické zariadenia. Skupina ENGIE sa v rámci modernizácie tepelného hospodárstva zaviazala preinvestovať v prvých piatich rokoch prevádzky vyše 4,5 milióna eur.

Skupina ENGIE poskytuje široké portfólio komplexných služieb v oblastiach energetiky, správy nehnuteľností a inštalácie technológií. Na Slovensku prevádzkuje 17 tepelných hospodárstiev a patrí k najväčším privátnym výrobcom tepla.

Spoločnosť TERMMING podpísala 14. júna 2019 so zástupcami mestskej časti Nové Mesto koncesnú zmluvu na zabezpečenie prevádzky tepelného hospodárstva. „Teší nás, že sa nám po niekoľkomesačnej práci našich odborníkov na energetiku podarilo pripraviť ponuku, vďaka ktorej sme získali projekt prevádzky a modernizácie tepelného hospodárstva. Vážime si dôveru, ktorú do nás vložili poslanci mestského a miestneho zastupiteľstva a urobíme všetko preto, aby sme pre obyvateľov Nového Mesta zabezpečili bezpečnú a stabilnú dodávku energie,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností ENGIE Services.

Súčasťou koncesnej zmluvy, ktorá bola uzavretá na 20 rokov, je aj modernizácia vykurovacieho systému v celkovej hodnote 4,5 milióna eur. „Na základe výsledkov nášho auditu sme pripravili investičný plán, v rámci ktorého budeme rekonštruovať nielen rozvody tepla, ale aj samotné zdroje tepla, technické a technologické zariadenia. Vzhľadom k celkovému technickému stavu vykurovacieho systému bude väčšina investičných prostriedkov použitá najmä na modernizáciu rozvodov. Náš návrh zohľadňuje požiadavky odberateľov a jeho cieľom je zefektívniť výrobu a distribúciu energie,” vysvetľuje Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky ENGIE Services.  

Spoločnosť TERMMING v júli prevzala všetky objekty a technologické zariadenia a začala s ich prevádzkou. Podľa zmluvy bude v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať ich údržbu, servis a revízie. „V letnom období bolo naším hlavným cieľom pripraviť celý systém tepelného hospodárstva na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Ďalším krokom bude pripojenie tepelných zdrojov na Centrálny dispečing ENGIE (24/7), vďaka čomu budeme môcť promptne a operatívne reagovať na akýkoľvek problém v systéme,“ hovorí Miroslav Pajchl.  

Skupina ENGIE v Bratislave prevádzkuje tepelné hospodárstva aj v ďalších mestských častiach – Ružinov, Rača, Vrakuňa a Staré Mesto. Vďaka tomu bude môcť využiť synergické prepojenie prevádzky tepelného hospodárstva v Novom Meste s ostatnými prevádzkami centrálnych vykurovacích systémov v susedných mestských častiach.
Sme presvedčení, že vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s poskytovaním služieb z oblasti energetiky, vysokou odbornosťou našich zamestnancov, mnohým podobným, úspešne zrealizovaným projektom, a tiež využitím najmodernejších technológií, sme viac ako pripravení splniť náš prvoradý cieľ, ktorým je bezpečná, stabilná a efektívna dodávka energií pre obyvateľov Nového Mesta,“ uzatvára Roman Doupovec, generálny riaditeľ ENGIE Services.

Doplnkové informácie

Skupina ENGIE na Slovensku (výroba, distribúcia a predaj tepla):

  • 17 tepelných hospodárstiev
  • 459 tepelných zdrojov
  • 175 km rozvodov
  • Celkový inštalovaný výkon: 410 MW
  • Predané teplo: 629 000 MWh
Späť