Späť

Nové číslo online časopisu ENGIE News

04.11.2020   |   #Aktuality #ENGIE na Slovensku

Vážení čitatelia,

teší ma, že vám prostredníctvom ENGIE News opäť môžeme ponúknuť zaujímavé články a príspevky. Pozitívnych správ, o ktorých píšeme aj v tomto čísle, nikdy nie je dosť, a to platí v čase vrcholiacej pandémie koronavírusu viac, ako kedykoľvek predtým.

Aj keď koronakríza vo významnej miere ochromila život na Slovensku a jej dopady na ekonomiku sú značné, som hrdý na to, že naše tímy aj naďalej robia všetko preto, aby mohli zabezpečiť kvalitné služby pre našich zákazníkov. Dôkazom toho, že sa nám to darí, sú aj projekty pre významných klientov, s ktorými sme v tomto období začali spolupracovať alebo projekty pre dlhoročných klientov, ktorí s nami spoluprácu predĺžili  – VÚB banka, Slovenské elektrárne, Punch.

Našimi prvoradými cieľmi sú ochrana zdravia zamestnancov a s tým súvisiace plnenie záväzkov voči obchodným partnerom v rámci všetkých oblastí nášho pôsobenia. Teší ma, že aj napriek nepriaznivým okolnostiam, súvisiacim s koronakrízou, v súčasnosti realizujeme projekty a poskytujeme všetky služby bez obmedzení.   

Rád by som využil tento priestor a zaprial našim zákazníkom, obchodným partnerom a samozrejme aj našim zamestnancom pevné zdravie a pozitívnu myseľ. Verím, že vďaka zodpovednému prístupu každého z nás spoločne prekonáme a zvládneme aj toto náročné obdobie!

Ing. Róbert Ruňanin
Riaditeľ Divízie obchodných činností
ENGIE Services a.s.

Prihlásiť sa na odber online časopisu ENGIE News môžete na úvodnej stránke engie.sk  

Späť