Späť

GRHYD: Maximálny cieľ dosiahnutý po jednom roku!

02.01.2020   |   #Aktuality #ENGIE vo svete

11. júna 2019, rok po jeho spustení, bol dosiahnutý maximálny cieľ projektu GRHYD*. Jedná sa o prvý demonštračný projekt technológie Power-to-Gas, ktorý bol realizovaný spoločnosťou ENGIE a v rámci ktorého sa podarilo zvýšiť množstvo vodíka vstrekovaného do siete zemného plynu v novej štvrti obce Cappelle-la-Grande, v blízkosti mesta Dunkirk, na 20 %. V júni 2018 bola počiatočná úroveň vstrekovania vodíka 6 % a pred prekročením hranice 20 % boli dosiahnuté prechodné úrovne 10 % a 15 %.Ppriekopnícky projekt bol zahájený v roku 2014 11. júna 2018 projekt GRHYD slávnostne uviedli do prevádzky Patrice Vergriete, starosta mesta Dunkirk a predseda mestského spoločenstva Dunkirk, Leon Devloies, starosta obce Cappelle-la-Grande a podpredseda mestského spoločenstva Dunkirk, Isabelle Kocher, výkonná riaditeľka medzinárodnej Skupiny ENGIE, a Fabrice Boissier, generálny riaditeľ agentúry ADEME.Projekt GRHYD, ktorý bol zahájený v roku 2014, testuje vstrekovanie vodíka do distribučnej siete zemného plynu obce Cappelle-la-Grande. Cieľom je uspokojiť potreby obyvateľov týkajúce sa vykurovania, využívania teplej vody a varenia použitím ekologickejšej energie. Táto priekopnícka iniciatíva je v súlade s úsilím o zníženie emisií skleníkových plynov a s ambicióznym cieľom zahrnúť 32 % obnoviteľnej energie do konečnej spotreby energie do roku 2030. Projekt GRHYD je tiež konkrétnym príkladom plánu zavádzania vodíka, ktorý francúzska vláda uviedla 1. júna 2018 tým, že pomohla „určiť technické a ekonomické podmienky vstrekovania vodíka prijateľné pre siete“ a to vďaka skutočným údajom sprístupneným v rámci projektu.GRHYD: Prvý demoštračný projekt technológie Power-to-Gas vo Frncúzsku Projekt GRHYD, ktorý je súčasťou stratégie 3. priemyselnej revolúcie regiónu Hauts-de-France, je koordinovaný spoločnosťou ENGIE, zastúpenou vlastným výskumným centrom a spolupracujúcou s ďalšími desiatimi partnermi: AREVA H2Gen, CEA, CETIAT, mestské spoločenstvo Dunkirk, ENGIE Ineo, GNVERT, GRDF, INERIS, McPhy a STDE. Demonštračný projekt získal podporu Francúzska v rámci programu Investície pre budúcnosť, riadeného agentúrou ADEME (francúzska agentúra pre správu životného prostredia a energie) a je akreditovaný konkurenčným zoskupením Tenerrdis. Jeho spustenie 11. júna 2018 znamenalo začiatok vstrekovania prvých molekúl vodíka do miestnej distribučnej siete zemného plynu, spočiatku na úrovni 6 %. Po druhej 10 % úrovni teraz dosiahol maximálnu 20 % úroveň a zásobuje nielen 100 domácností, ale aj vykurovací systém zdravotného strediska v časti „Petit Village“ obce Cappelle-la-Grande. Počiatočná fáza bude trvať ďalší rok a má za cieľ potvrdiť všetky technické a ekonomické výhody tohto nového zdroja ekologickejšej energie.Technológia Power-to-Gas je riešenie pre budúcnosť, ktoré transformuje elektrickú energiu,  vyprodukovanú obnoviteľnou energiou, na vodíkový plyn. Po transformácii je možné túto energiu uložiť, prepravovať v sieti  a využívať v oblastiach, kde sa používa zemný plyn. Technológia má  obrovský potenciál: agentúra ADEME do roku 2035 odhaduje potenciál vodíka vyrábaného z elektrickej energie technológiou Power-to-Gas vo Francúzsku na približne 30 TWh ročne.*GRHYD: manažment siete využívajúci technológiu vstrekovania vodíka na podporu dekarbonizácie energetiky (Gestion des Réseaux par l’injection d’Hydrogène pour Décarboner les énergies) Základné informácie o projekte GRHYD

1. demonštračný projekt technológie Power-to-Gas vo Francúzsku / 11 partnerov / rozpočet 15 miliónov eur / 6,5-ročná štúdia schvaľovania a predvádzania / nainštalované 3 kontajnery obsahujúce špičkové technológie: jeden na elektrolýzu, druhý na skladovanie a tretí na vstrekovanie do plynovej siete / nový plyn skladajúci sa z ekologického vodíka a zemného plynu dodávaný do 100 domácností a kotolne zdravotného strediska.Súvisiace články:– Powrer to gas 

– The GRHYD demostration project 

– Partners in the GRHYD project inaugurate France’s first Power-to-Gas demonstrator

Späť