Späť

COFELY 1. 5. 2016 zmení svoje meno na ENGIE Services

30.03.2016   |   #Aktuality #ENGIE na Slovensku

Bratislava, 30. 3. 2016


Cofely na Slovensku zmení svoje obchodné meno a s účinnosťou od 1. mája 2016 bude vystupovať pod názvom ENGIE Services a.s. Spolu s obchodným meno sa zmení aj značka a logo spoločnosti. 

Identifikačné a fakturačné údaje spoločnosti 
Všetky ostatné identifikačné a fakturačné údaje spoločnosti (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, telefónne čísla) zostávajú nezmenené.

Obchodné mená spoločností Skupiny COFELY na Slovensku
Obchodné mená spoločností Skupiny COFELY na Slovensku – TERMMING, a.s., LMT, a.s., Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Račianska teplárenská, a.s., SKAL&CO, spol. s r.o., Službyt, spol. s r.o., Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. a KPT a.s., zostanú nezmenené. Od 1. mája 2016 budú patriť do Skupiny ENGIE. 

Celosvetový rebranding
V apríli 2015 koncern GDF SUEZ zmenil svoje meno, značku a logo na ENGIE. Zmena názvu je spojená s celosvetovou iniciatívou – ENERGY TRANSITION, ktorej cieľom je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zamerať sa na dekarbonizáciu, znižovanie spotreby, energetickú efektívnosť a v neposlednom rade na reštrukturalizáciu a decentralizáciu spoločnosti s cieľom ešte viac sa priblížiť k zákazníkom v rámci jednotlivých krajín.

Prečo ENGIE?
ENGIE je jednoduché a silné meno, ktorého význam predstavuje energiu pre každého a funguje rovnako vo všetkých krajinách a kultúrach. Logo ENGIE zobrazuje vychádzajúce slnko, ktoré symbolizuje nový deň, nový štart a nové výzvy vo svete energie. So zastúpením v 70-tich krajinách sveta, využívajúc rôzne zdroje energie, ENGIE chce byť benchmarkom pre ostatných energetických hráčov na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch a európskym lídrom v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie.

Rebranding na Slovensku
Cofely na Slovensku patrí dlhodobo medzi lídrov v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a realizácie technologických a energeticky efektívnych riešení. Vďaka širokému portfóliu využíva synergie  medzi jednotlivými činnosťami a svojim zákazníkom ponúka integrované služby s dôrazom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Prostredníctvom decentralizácie a celoslovenského pôsobenia sa Cofely, rovnako ako Skupina ENGIE celosvetovo, snaží priblížiť ku svojim zákazníkom, porozumieť ich potrebám a ponúknuť im kvalitné a efektívne riešenia.  
Na Slovensku tvorí výroba a dodávka energie z obnoviteľných zdrojov 15 % z celkového objemu vyprodukovanej energie. Snahou Cofely je toto číslo ešte zvyšovať. Tento rok napríklad plánuje   vybudovať a spustiť do prevádzky novú kotolňu na spaľovanie biomasy na sídlisku Sever v Pezinku.

Cofely na Slovensku sa, rovnako ako medzinárodná Skupina ENGIE, so svojimi aktivitami, zameranými na zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov, decentralizáciou a skvalitňovaním ponuky komplexných služieb, úspešne zapája do celosvetovej iniciatívy ENERGY TRANSITION a podniká kroky, ktorými sa chce ešte viac priblížiť  ku svojim zákazníkom. Od 1. mája 2016 aj prostredníctvom nového obchodného mena a silnej medzinárodnej značky a loga. 

Späť