Späť

Ambíciou ENGIE je viesť transformáciu v energetike

25.03.2019   |   #Blog #Uhlíková neutralita

28. februára 2019 prezentovala medzinárodná Skupina ENGIE strategické ciele na najbližšie 3 roky. Jej hlavnou ambíciou je byť svetovým lídrom v transformácii energetiky s cieľom dosiahnutia nulových emisií.

Počas uplynulých troch rokov prešla ENGIE rozsiahlou transformáciou zameranou na rozvoj troch hlavných aktivít – plyn, obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť, pričom výrazne podporila inovačné aktivity, a to najmä v oblasti ekologickej dopravy a inteligentných sietí.

V rámci stratégie sa bude ENGIE viac zameriavať na korporátne spoločnosti a samosprávy a využívať selektívne investície na riadenie zrýchľujúceho sa rastu spoločnosti. 

– Skupina ENGIE bude aj naďalej pokračovať v úspešnej transformácii, ktorá začala v roku 2016 a zameriava sa na 3D – dekarbonizáciu, digitalizáciu a decentralizáciu.  

– Strategickou ambíciou Skupiny ENGIE je byť lídrom vo svojom odvetví a umožniť spoločnostiam a miestnym samosprávam dosiahnuť hospodárnu transformáciu v energetike s nulovou uhlíkovou stopou, a to aj vďaka využitiu jedinečnej
kombinácie odbornosti ENGIE v oblasti infraštruktúry a vzťahov so zákazníkmi.  

– ENGIE vyčlenila investičné náklady (CapEX) vo výške 11-12 miliárd € pre zrýchlenie rastu spoločnosti v rokoch 2019-21, a to najmä v oblasti ponuky klientskych riešení a využitia obnoviteľných zdrojov. 

– Ponuka jedinečných integrovaných riešení, navrhovaných v súlade so stratégiou klienta, jeho aktívami, poskytovanými službami, využitím digitálnych platforiem, financovaním a riadením  prevádzky. 

– V oblasti obnoviteľných zdrojov energie ENGIE plánuje do roku 2021 zvýšiť kapacitu o 9 GW,  stať sa vedúcim PPA (power purchase agreement) dodávateľom a aj naďalej zostať popredným poskytovateľom sofistikovaných technologických riešení vrátane veternej energie na mori a bioplynu. 

– Redukcia tepelnej kapacity v dôsledku neustáleho znižovania počtu zdrojov výroby tepla s využitím uhlia, stabilizácia prevádzky jadrových elektrární v Belgicku. 

– Pokračovanie v znižovaní nákladov a zvyšovaní ziskovosti s cieľom dosiahnutia  800 miliónov eur do roku 2021. 

– Cieľom manažmentu je v rokoch 2019 – 2021 dosiahnuť priemerný medziročný rast marže čistého zisku v rámci Skupiny na úrovni 7 – 9 % na základe predbežných očakávaných výsledkov zrýchlenia medziročného rastu prevádzkového zisku 6,5 až 8,5 %. 

– Novým cieľom dividendovej politiky je dosiahnuť podiel vyplatených dividend vo výške 65 až 75 % distribuovateľného čistého zisku.

Späť