Späť

Spolupráca s detvianskym Punchom pokračuje ďalej

ENGIE Services spolupracuje s Punch Property a Punch Precision od roku 2018. V marci minulého roka úspešne ukončila projekt dodávky a montáže elektroinštalácie vo výrobnej hale ZF Friedrichshafen SO 02 a v administratívnej budove Punch Precision SO 01, ktoré sa nachádzajú v areáli Punch Campus Detva. Ešte v tom istom roku začala s realizáciou dodávky elektroinštalácie v ďalšej výrobnej a skladovej hale Punch SO 03, ktorú dokončila v máji 2020. Od júla ENGIE Services poskytuje spoločnosti komplexné služby technickej správy nehnuteľností. 

Predstavenie Punch Precision a Punch Property

Spoločnosť PUNCH Precision je celosvetovým dodávateľom hliníkových výkovkov a podvozkových komponentov. Punch ponúka svojim zákazníkom kompletný sortiment služieb obsahujúcich inžiniering, simuláciu a sériovú výrobu.

Punch Property Slovakia je realitná developerská spoločnosť, ktorá na strednom Slovensku postupne buduje priemyselný areál Punch Campus Detva. Výstavba areálu s celkovou rozlohou 100 tisíc m² by mala byť dokončená v roku 2021.


2. fáza projektu – dodávka elektroinštalácie pre halu Punch SO 03

V auguste 2019 začala ENGIE Services s projektom dodávky a montáže elektroinštalácie pre výrobnú a skladovú halu Punch SO 03. V rámci realizácie vybudovala trafostanicu s výkonom transformátora 2 x 3,4 MVA. Vo výrobnej hale dodala elektroinštaláciu pre osvetlenie a technológiu výroby, ktorú napojila na prípojnicový systém Schneider s prúdovým zaťažením až do 5 000 A. ENGIE Services v objekte zabezpečila montáž silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (štruktúrovanú kabeláž), hlasovú signalizáciu požiaru (HPS) a elektronickú požiarnu signalizáciu (EPS). V časti EPS bol navyše nainštalovaný nasávací detekčný systém. Okrem štandardnej dodávky merania a regulácie (MaR)  ENGIE zabezpečila aj MaR pre časť chladenia výrobnej technológie.

„V rámci spolupráce s ENGIE Services sme mali možnosť spoznať skutočnú profesionalitu a kvalitu odvedenej práci na vysokej úrovni. Tento náš pomerne rozsiahly projekt si vyžadoval neustálu komunikáciu a koordináciu, ale vzhľadom na odbornosť a ochotu hľadať riešenia sme nezaznamenali žiadne ťažkosti. Skutočne môžeme potvrdiť hladkú a príjemnú spoluprácu. Nakoľko naša spoločnosť má tu v Detve ďalšie smelé plány, dúfame, že budeme mať možnosť aj naďalej pracovať s tímom ENGIE,“ hovorí Gejza Póša, Facility Manager Punch Campus Detva.

Technická správa nehnuteľností pre objekty v Punch Campus Detva

Spolupráca s Punch Precision odovzdaním diela nekončí. Práve naopak. Od júla tohto roku ENGIE Services poskytuje spoločnosti v rámci všetkých objektov v areáli Punch Campus Detva služby technickej správy nehnuteľností. Balík služieb zahŕňa odborné prehliadky a skúšky elektrických, plynových a tlakových zariadení, kontrolu a kalibráciu nanometrov a tlakomerov, profylaktiku a termovízne merania rozvádzačov, revízie bleskozvodov a areálového vonkajšieho osvetlenia, servis slaboprúdových systémov, meranie a reguláciu, prevádzkovanie spínacích a transformačných staníc a havarijnú službu.

„Projekt Punch v Detve je pre nás zaujímavý svojou komplexnosťou a rozsahom z hľadiska dodávky a inštalácií technológií. Je zároveň dôkazom toho, že spokojnosť klienta s kvalitne a načas zrealizovanou elektroinštaláciu môže byť dobrým začiatkom pre ďalšiu spoluprácu. Veríme, že vďaka našej odbornej expertíze a skúsenostiam z už zrealizovaných projektov v oblasti technickej správy nehnuteľností v priemyselnom segmente, bude jej pokračovanie rovnako úspešné, ako tomu bolo doposiaľ“, uzatvára Marián Horov, senior projektový manažér ENGIE Services.

Späť