Späť

Spätné získavanie tepla z chladiacich zariadení v Potravinách Fajne

V januári 2022 ENGIE Services ukončila inštaláciu inovatívneho riešenia vzduchotechniky v Potravinách Fajne v OD Dargov. Efektívny a úsporný spôsob využitia odpadového tepla z chladenia chce spoločnosť Fajne v budúcnosti implementovať aj v ďalších prevádzkach, ktoré plánuje otvoriť.  

Spoločnosť Fajne prevádzkuje jednu zo svojich košických predajní v OD Dargov. Ich filozofiou je vrátiť  potravinám úprimnosť, čo znamená, že vo svojom sortimente preferujú kvalitné produkty od lokálnych dodávateľov. Okrem toho kladú dôraz na ekológiu a udržateľnosť pri využívaní energie.

ENGIE Services začala spoluprácu so spoločnosťou Fajne na projekte inštalácie vzduchotechniky v auguste 2021. Súčasťou zadania bola aj príprava inžinierskeho návrhu celej inštalácie. „Teší nás a oceňujeme, že klient bol hneď od začiatku otvorený inovatívnym návrhom riešenia spätného získavania tepla z chladiacich zariadení. Aj vďaka tomu sme mohli úspešne zrealizovať náš pilotný projekt inštalácie revolučného systému chladenia v chladiacich a mraziacich vitrínach a skladoch,“ hovorí Róbert Šándor, Key account manažér ENGIE Services.

V rámci realizácie klient kládol dôraz na ekologickosť a efektívnosť prevádzky chladenia. „Z toho dôvodu sme do predajne nainštalovali chladiace zariadenia s ekologickým chladivom. Odpadové teplo z týchto zariadení je odvádzané do akumulačného zásobníka, ktorý slúži ako zdroj tepla pre vykurovanie predajne, jej zázemia a predohrev (prípravu) teplej pitnej vody. Navyše, prebytočné teplo je marené prostredníctvom chladiča, ktorý bol inštalovaný na streche objektu. Týmto spôsobom vieme zabezpečiť vykurovanie predajne a jej zázemia v zimnom období a predohrev, či ohrev pitnej vody počas celého roka,“ vysvetľuje Róbert Šándor.

Potraviny Fajne v OD Dargov otvorili svoju prevádzku pre verejnosť v januári 2022. „Teší nás, že klient je s moderným, ekologickým a energeticky efektívnym riešením chladenia spokojný. Veríme, že budeme v úspešne naštartovanej spolupráci pokračovať aj v rámci ďalšieho rozširovania jeho prevádzok v Košickom regióne,“ uzatvára Róbert Šándor.

Späť