Späť

Ponuka služieb dezinfekcie vzduchu generátorom ozónu

Bratislava, 7. 5. 2020

V súčasnom období koronakrízy prichádza ENGIE Services s novou ponukou služieb – dezinfekciou  vzduchu generátorom ozónu. Vysokoúčinný a ekologický spôsob dezinfekcie je možné využiť v administratívnych priestoroch, výrobných halách, skladoch, nemocniciach či nákupných centrách.

Prečo dezinfikovať priestory práve ozónom?
Ozón je ekologický plyn, ktorý je podľa výskumov, v porovnaní s chlórom, až 50-krát účinnejší a 3000-krát rýchlejší. Dezinfekcia ozónom s vysokou účinnosťou likviduje baktérie, vírusy, plesne a ďalšie  mikroorganizmy. Likvidácia patogénov ozónom dosahuje až 99,9% úspešnosť. Zabíja baktérie E. coli, Salmonella, Listéria, Giardia, Cryptospordia a SARS-CoV vírusy účinnejšie, než ktorékoľvek iné dezinfekčné prostriedky. Pravidelné ozónovanie pomáha eliminovať výskyt hmyzu, roztočov a ďalších škodcov. Ozón má nielen silné dezinfekčné, ale aj dezodoračné účinky. Eliminuje zápach organického a aj anorganického pôvodu.

Ako sa realizuje dezinfekcia ozónom? 
Dezinfekcia priestorov je realizovaná prostredníctvom generátora ozónu, ktorý produkuje ozón pôsobením kontrolovaných elektrických výbojov v zariadení. Pri zapnutí sa ozón z generátora dostáva do ovzdušia, na koberce, nábytok, tkaniny a ostatné súčasti dezinfikovaného priestoru a účinne zabíja všetky nežiadúce mikroorganizmy. Samotný plyn nepoškodzuje elektrospotrebiče a ani iné elektrozariadenia, a preto je vhodný aj na dezinfekciu dátových centier, serverovní, dispečingov a podobne. 

Bezpečnosť na prvom mieste
Ozón vo vysokej koncentrácii môže dráždiť dýchacie cesty a sliznicu. Je preto dôležité, aby sa v priestoroch počas dezinfekcie nenachádzali žiadni ľudia, zvieratá ani rastliny. Proces dezinfekcie trvá približne 30 až 60 minút, v závislosti od veľkosti plochy priestoru, v ktorom sa vykonáva. Po ukončení ozonizácie je potrebné ponechať priestor uzavretý na 30 minút a následne ho poriadne vyvetrať.

Máte záujem o služby dezinfekcie ozónom?
Dezinfekciu ozónom v súčasnosti využívajú viaceré spoločnosti, ktoré sa v tomto období pripravujú na návrat svojich zamestnancov na pracoviská alebo klientov do prevádzkových priestorov. V prípade, ak vás ponuka služieb dezinfekcie zaujala, kontaktujte naše obchodné oddelenie –  obchod.sk@engie.com.  

Späť