Energetické služby

Pridaná hodnota ENGIE
 

Vlastný tím odborných špecialistov (inžiniering, projektovanie, konzultácie).
• V rámci IoT riešení ENGIE ponúka vlastné, od infraštruktúry zákazníka nezávislé meranie a zber údajov (senzory, prenos dát, platforma). Digitálny energetický manažment:
 

• vyhodnotenie spotreby v reálnom čase,
• tvorba modelu spotreby a porovnanie s aktuálnou spotrebou,
• samostatné merače – sledovanie a vyhodnocovanie dát,
• upozornenie na neštandardné situácie a nehospodárnosť,
• aktualizácia dát s možnosťou porovnať spotreby,
• možnosti analýzy charakteristických priebehov dát (regresná analýza, machine learning algoritmy).
Energetické služby:
 

• monitorovanie a vyhodnocovanie spotrieb energií,
• energetický kontroling,
• návrh koncepcie zásobovania energiami,
• energetické poradenstvo - návrhy optimalizácie prevádzky technických zariadení,
• alternatívne zdroje energie - odborné poradenstvo, prevádzkovanie, monitoring a vyhodnotenie projektu, 
• energetický audit,
• termovízna diagnostika. 

Mohlo by vás zaujímať:

Predstavujeme analytický systém na správu energetického manažmentu C3NTINEL (27.12.2019)

Kontakt

  +421 2 5831 6120
  obchod.sk@engie.com

Referencie

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Čadca

  Viac
 • Energetický audit - projekty

  Viac
 • Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

  Viac
 • Rekonštrukcia tepelno-technických zariadení a budov, Malacky

  Viac