Späť

Transformačná stanica 110/22 kV, Veľká Ida

Cieľ projektu: výstavba a prevádzka transformačnej stanice VVN/VN s výkonom 12 MW vrátane zabezpečenia finančných prostriedkov z vlastných zdrojov

Prevádzkové parametre: transformácia napätia 110 kV/22 kV

• Výška investície: 2,765 mil. €
• Začiatok prevádzky: júl 2018

Špecifikum projektu: Bezobslužné riadenie a monitorovanie TS zabezpečené vzdialeným dispečingom ENGIE prostredníctvom riadiaceho systému SCADA

Pozrite si video: Transformačná stanica 110/22 kV, Logistický a priemyselný park Veľká Ida
 

Späť