Späť

Transformačná stanica 110/0,4 kV, Senica

Cieľ projektu: kúpa, modernizácia a prevádzka transformačnej stanice VVN/VN/NN s výkonom 25 MW vrátane zabezpečenia finančných prostriedkov z vlastných zdrojov

Prevádzkové parametre: transformácia napätia 110 kV/22 kV/0,4 kV
• Výška plánovanej investície: 2,5 mil. €
• Začiatok prevádzky: december 2018

Špecifikum projektu: Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre priemyselnú, rezidenčnú a retailovú časť priemyselného parku s rozlohou 30 ha.

Späť