Máte čas už len do 30.09.2020!


Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne?

  1. O zmenu poisťovne môžete požiadať raz ročne – je potrebné tak urobiť do 30. 9. 2020.
  2. O zmene nezabudnite čo najskôr - najneskôr však do 8.1.2021 - informovať svojho zamestnávateľa. Použite na to interný formulár Hlásenie osobných zmien
  3. V prípade zanedbania tejto povinnosti nemôže zamestnávateľ správne odviesť Vašu dávku poistného na zdravotné poistenie a Vy budete znášať prípadné sankcie.
  4. Vo všeobecnosti platí, že prihlášku do novej poisťovne môžete vyplniť a podpísať osobne na pobočke vybranej poisťovne, odoslať poštou, alebo o niečo pohodlnejšie - podať si prihlášku cez internet. Poisťovne majú na stránkach zverejnené online prihlášky, ktoré vyplníte a zašlete elektronicky. Poisťovňa k vám následne zašle kuriéra s prihláškou, ktorú pred ním podpíšete. 
  5. Po akceptovaní prihlášky vám nová poisťovňa koncom roka pošle nový preukaz zdravotného poistenia a jej poistencom sa stanete od 1. januára 2021
  6. Ak už vlastníte občiansky preukaz s elektronickým čipom, poisťovňa vám vystaví iba európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý budete využívať v zahraničí.
  7. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa odhlasovať nemusíte, nová poisťovňa vybaví všetko za vás.
  8. Zmenu poisťovne nezabudnite nahlásiť v novom roku aj pri návšteve vášho všeobecného lekárovi, zubára či iného špecialistu.  

Váš HR tím