Ozonizácia priestorov na Jarošovej 1 


Milí kolegovia, 


radi by sme vás informovali, že z preventívnych dôvodov budeme do konca júna  dezinfikovať ozónom O3 všetky pracoviská na Jarošovej 1., a to  každý piatok.


Dezinfekciu bude vykonávať tím kolegov z technického servisu v 4. etapách nasledovne:   

1.etapa - 1.NP / FM + Dispečing a zvyšné oddelenia  – trvanie 1,5 hod. – 9:00 – 10:30

2.etapa - 3.NP / Účtovné oddelenie + Teplo + OES – trvanie 1,5 hod. – 10:30 – 12:00

3.etapa - 3.NP / Recepcia + zasadačky, Obchod, CN, Kontroling – trvanie 1,5 hod. – 12:30 – 14:00

4.etapa - 1. NP / Servis + Inštalácie - trvanie 1 hod. – 14:00 – 15:30


Rastliny a kvety, ktoré sa ešte v súčasnosti nachádzajú na pracoviskách zostanú na svojich miestach, nebudem ich presúvať. Ak sa majitelia obávajú o ich bezpečnosť,  nechávame na ich zváženie, či si svoju rastlinu uložia na bezpečné miesto (napríklad do zasadačky Kriváň), alebo si ju radšej zoberú domov.


Počas samotnej realizácie ozonizácie nesmie byť v priestoroch, v ktorých sa táto  dezinfekcia vykonáva, žiadny zamestnanec, preto prosíme, júnové piatky zostať pracovať doma v režime Home Office, respektíve, ak to nie je možné, prispôsobiť  svoju prítomnosť  na Jarošovej harmonogramu ozonizácie.   S kolegyňami z recepcie a kolegami z dispečingu, pre ktorých možnosť práce v režime HO nie je možná, si postup prác skonzultujeme osobitne. 


Dôležité upozornenieVstup do pracovného priestoru po ozonizácii je z bezpečnostných  dôvodov možný až po pol až jednej hodine po ukončení ozonizácie!

Kontaktnou osobou  pre riešenie mimoriadnych pracovných situácii, ktoré sú dotknuté uvedeným plánom ozonizácie je  Peter Koman, peter.koman@engie.com. Tel +421 918 708 635 


Ďakujeme za pochopenie 


Peter Koman a Ildikó Burajová