Skupina ENGIE

Správa od Catherine MacGregor, generálnej riaditeľky ENGIE, pre všetkých zamestnancov Skupiny ENGIE

10.november 2022

Catherine MacGregor, generálna riaditeľka ENGIE

Dobrý deň všetkým!  

Rok 2022 je v mnohých ohľadoch výnimočný. 

Neisté, nestále a komplexné ekonomické prostredie, v ktorom pôsobíme, bolo len zriedkakedy také komplikované a náročné, ako je tomu dnes. Bezprecedentná energetická kríza v Európe zdôraznila dôležitosť a relevanciu našej stratégie, v prospech vyváženého, cenovo dostupného a flexibilného energetického mixu. 

Počas tejto krízy majú tímy ENGIE kľúčovú úlohu pri zaisťovaní bezpečných dodávok v Európe, zabezpečovaní energetickej dostupnosti a zároveň podpore našich klientov pri plnení ich strategických cieľov v oblasti dekarbonizácie. 

Napriek veľmi nezvyčajnému kontextu doby, v ktorej sa nachádzame, aj naďalej napredujeme v realizácii nášho strategického plánu, ktorým je vybudovať novú spoločnosť ENGIE. ENGIE, ktorá bude odolnejšia, jednotnejšia a pripravená urýchliť energetickú transformáciu. Dôkazom, že sa nám to darí, sú naše aktuálne finančné výsledky – 79,3 organický rast EBIT vo výške 7,3 miliardy eur za prvých 9 mesiacov v roku 2022. 

Tieto výborné výsledky by neboli možné bez skutočne výnimočného úsilia našich tímov. 

Ako generálna riaditeľka ENGIE, som obzvlášť hrdá na to, čo sme spoločne dosiahli. 

A preto, ako uznanie vášho výnimočného prínosu v tejto energetickej kríze, a tiež vzhľadom na prebiehajúcu infláciu a naše výborné finančné výsledky, sme sa spolu s členmi vedenia Skupiny ENGIE rozhodli oceniť vašu prácu mimoriadnym bonusom* vo výške 1 500 eur, ktorý bude udelený všetkým zamestnancom ENGIE na svete.   

Rada by som vám všetkým poďakovala za vaše neúnavné úsilie a nezlomné nasadenie počas tohto roka. 

ENGIE, ktorá sa dnes nachádza v epicentre pálčivých problémov našich čias, je pripravená zmeniť veci. Ako tvorcovia energetickej transformácie sa aj naďalej musíme usilovať o dekarbonizáciu s cieľom dosiahnutia nulových emisií uhlíka.  

Ďakujem vám všetkým,

Catherine 

*Doplnkové informácie:

Výška bonusu je uvedená v hrubom (podlieha zdaneniu a odvodom) a bude vyplatená v priebehu decembra 2022.

Mimoriadny bonus nebude udelený zamestnancom, ktorí:

– sú v skúšobnej, alebo výpovednej lehote,

– sú zamestnaní na dohodu,

– sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, prípadne dlhodobej PN. 

V prípade otázok, prosím, kontaktujte Dominiku Hippovú.   

Pre zobrazenie obsahu zadajte vaše osobné číslo a iniciály vášho priezviska a mena:


(Príklad: Veselý František = 0000VF)