Marketing

engienme.banner
engienme.banner

Pozývame vás zapojiť sa do prieskumu angažovanosti ENGIE&Me 2022 (3. – 23.10.2022), ktorý každoročne organizuje Skupina ENGIE pre takmer 100 000 zamestnancov na celom svete. 

Urýchlenie energetickej transformácie je v súčasnosti aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. Naším spoločným dlhodobým strategickým cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2045. K tomu, aby sa mohla idea premeniť na skutočnosť, je potrebná angažovanosť všetkých zamestnancov.   

A práve preto je prieskum ENGIE&Me 2022 jedným z kľúčových projektov ENGIE. Pomáha nám zlepšovať pracovné podmienky a významne prispieva k rozvoju a napredovaniu Skupiny. Váš hlas je dôležitý. Využite túto jedinečnú príležitosť a zapojte sa do prieskumu, ktorého výsledky môžu ovplyvniť fungovanie Skupiny ENGIE.

Ako sa zapojiť? 

  1. Otvorte si stránku: engieandme.com.
  2. Vyberiete jazyk: Slovenský.
  3. Kliknite na druhú možnosť vyplnenia dotazníka prostredníctvom prihlasovacích údajov*. 
  4. Zadajte a potvrďte prihlasovacie údaje.
  5. Následne budete presmerovaní na prieskum a môžete začať s jeho vypĺňaním. 

*Vaše prihlasovacie údaje budú zaslané vášmu priamemu nadriadenému v pondelok, 3.10.2022 z Oddelenia ľudských zdrojov (Veronika Šterbáková).

Prieskum je anonymný

Garantom anonymity je prestížna nezávislá poradenská spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou Willis Towers Watson, ktorá ručí za prísnu dôvernosť odpovedí. Odpovede sa ďalej spracúvajú len v štatistickej podobe a spoločnosť Willis Towers Watson nebude Skupinu ENGIE informovať o jednotlivých výsledkoch prieskumu.

Otázky?

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte:

Ďakujeme za vašu účasť!

Marketing a HR tím

Pre zobrazenie obsahu zadajte vaše osobné číslo a iniciály vášho priezviska a mena:


(Príklad: Veselý František = 0000VF)