Finančné oddelenie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s aktuálnou situáciou a očakávanými negatívnymi finančnými dopadmi pristupujeme k nasledovným opatreniam za účelom optimalizácie režijných nákladov. S okamžitou účinnosťou až do 31.12.2020 platí generálny zákaz nákupu resp. objednávania režijných komodít. Všetky režijné náklady bude schvaľovať centrálny nákup, finančný riaditeľ resp. predstavenstvo spoločnosti ENGIE v súlade s dolu uvedeným.

Žiadame o zodpovedný prístup k režijným nákupom v tejto mimoriadnej situácii.

Každé schválenie nákupu režijného charakteru musí prebehnúť nasledovným spôsobom:

Drobné nákupy súvisiace s opravami a údržbou v rámci paušálu a nadpaušálu, servisu, inštalácii a prevádzky TH nie sú režijné náklady, napr. žiarovky, vypínače, batérie…resp. iný inštalačný materiál.

Režijné náklady

Väčšina režijných komodít je zabezpečovaná centralizovane prostredníctvom Oddelenia centrálneho nákupu.
Pod režijnými komoditami rozumieme predovšetkým:

 • služby mobilnej komunikácie a mobilné telefóny vrátane príslušenstva
 • prevádzka vozového parku
 • kancelárske potreby, tonery, nákup a servis tlačiarní
 • užívateľská PC technika (počítače, monitory, príslušenstvo), IT služby, internet a pod.
 • ručné a elektrické náradie, prístroje
 • OOPP (výnimka na dezinfekčné prostriedky počas mimoriadnej situácie)
 • poistenie
 • reprezentačné a marketingové výdavky, poradenské služby, školenia

Špecifické obmedzenia

 • reprezentačné a marketingové výdavky – generálny STOP stav, výnimky vždy podliehajú schváleniu predstavenstva
 • poradenské služby – generálny STOP stav (okrem služieb Ecker-Kán súvisiacich s bežnou pracovnou agendou), výnimky vždy podliehajú schváleniu predstavenstva
 • školenia – generálny STOP stav okrem zákonných školení, výnimky vždy podliehajú schváleniu predstavenstva,
 • zahraničné pracovné cesty  – generálny STOP stav, výnimky vždy podliehajú schváleniu predstavenstva
 • domáce pracovné cesty – interné stretnutia riešiť prioritne cez MS Teams, výnimky schvaľuje riaditeľ divízie
Pre zobrazenie obsahu zadajte vaše osobné číslo a iniciály vášho priezviska a mena:


(Príklad: Veselý František = 0000VF)