Centrálny nákup

Milí kolegovia,

upozorňujeme  vás, že v posledných dňoch na  ENGIE Korona hotline zaznamenávame rapídny nárast pozitívne testovaných kolegov na covid alebo tých, ktorí sa ocitli v domácej karanténe z dôvodu  úzkeho  kontaktu s pozitívne testovanou osobou. 

Po našich skúsenostiach to vnímane tak, že je to varovný signál nábehu  omikron vlny covid pandémie.

Preto Vás žiadame:

  • pokiaľ povaha vašej práce umožňuje, po dohode s vašimi nadriadenými uprednostňujte prácu z domu v režime Home Office; 
  • na pracovisku (interiér, exteriér) noste respirátory – pri vlne omikron je to dôležitou súčasťou osobnej prevencie pred nákazou a ochrany vašich kontaktov; 
  • dôsledne dodržiavajte základne hygienické preventívne opatrenia –  umývanie rúk, vetranie priestorov, bezpečný sociálny odstup,… 
  • minimalizujte osobné pracovné porady, meetingy, stretnutia – nahrádzajte ich virtuálnymi formami;  v prípade nutnosti osobných stretnutí, porád  určite počet účastníkov na nutné minimum a všetci používajte respirátor! 
  • spoločné obedy, ranné kávičkovanie, neformálne rozhovory na pracovisku si odkladajte na bezpečnejšie časy! 
  • pri spoločnej jazde autom je nutné, aby ste všetci mali nasadený respirátor, 
  • rešpektujte covidový režim stanovený pre naše spoločné priestory ( kuchynky, zasadačky, toalety)

Ďalej  upozorňujeme, že od 25.01.2022 platia nové pravidlá ÚVZ pre karanténu pozitívne testovaných osôb a pre ich úzke kontakty:

  • skracuje sa dĺžka karantény z 10 na 5 dní a za úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou sa považuje iba kontakt, pri ktorom dotknuté osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2.

Dôležitá poznámka:

Pri nových opatreniach je nutné si uvedomiť, že ku skráteniu izolácie pozitívnej osoby a karantény úzkeho kontaktu dochádza z pragmatických  a nie medicínskych dôvodov. Ide o snahu zachovať chod štátu a základných služieb v čase, kedy budú v karanténe končiť v jednom momente veľké počty zamestnancov.

Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy! 

Preto kolegovia, vyzývame vás k zodpovednosti voči sebe samému a tým aj k svojmu okoliu – voči  svojim blízkym a kolegom.

Pri vlne omikron sú rovnako ohrození neočkovaní, aj očkovaní;  očkovaní však majú v prípade pozitivity lepší predpoklad infekciu zvládnuť s miernejším priebehom nákazy.

Len pripomíname, že k dnešnému dňu v ENGIE SK covid prekonalo 151 našich zamestnancov, troch kolegov sme mali hospitalizovaných a žiaľ, jeden z nich covidu podľahol.

Dobré zdravie prajeme

Kírzový štáb ENGIE SK

Pre zobrazenie obsahu zadajte vaše osobné číslo a iniciály vášho priezviska a mena:


(Príklad: Veselý František = 0000VF)