Službyt, spol. s r. o.

Začiatok činnosti 1994
Celkový inštalovaný výkon 40,01 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 8 MW
Ročná výroba tepla 37,5 GWh
Počet kotolní 21
Dĺžka rozvodov 17,8 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Správa bytov, obytných domov a nebytových priestorov
  • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva

Senica, Smrdáky


Servisné správy

Kontaktné údaje

Adresa

Službyt, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 473
905 01 Senica
   Pozrieť na mape

Kontakty

034/65 126 13
  sluzbyt@sluzbytsenica.sk

Dispečing
  +421 34 65 135 96

Pohotovostná a havarijná služba

  +421 905 517 022
V čase mimo pracovných hodín a v dni pracovného voľna a sviatkov

Ďalšie kontakty 

Sekretariát spoločnosti 
 M. Fábiková
 
+421 34 698 24 12
+421 911 266 005
miriam.fabikova@engie.com 
 

Ekonomicko-finančný odbor
 
hlavná účtovníčka
 
Mgr. Zlatica Allinová
 
+421 34 698 24 22
+421 911 266 122
zlatica.allinova@engie.com
 
účtovníčkaJolana Janoušková+421 34 698 24 21jolana.janouskova@engie.com
účtovníčkaStanislava Čechová+421 34 698 24 21stanislava.cechova@engie.com

Odbor správy objektov
 
vedúci odboru
 
Bc. Rastislav Maršálek
 
+421 34 698 24 14
+421 911 266 105
rastislav.marsalek@engie.com
 
ekonóm správy
 
Ing. Jana Matulová
 
+421 34 698 24 23
+421 911 266 127
jana.matulova@engie.com
 
ekonóm správy
 
M. Dobiašová
 
+421 34 698 24 23
+421 911 266 127 
magdalena.dobiasova@engie.com
 
správca
 
P. Kaščák
 
+421 34 698 24 27
+421 911 266 130
pavel.kascak@engie.com
 
správca
 
A. Križanová
 
+421 34 698 24 16
+421 911 266 128 
alena.krizanova@engie.com
 

Odbor teplených zariadení
 
vedúci odboruM. Škúrek+421 911 266 126martin.skurek@engie.com
technológR. Jamriška+421 911 266 125robert.jamriska@engie.com
dispečer – tepláreň
 
 +421 34 651 35 96
+421 911 266 059
 

Stránkové hodiny – Odbor správy bytov

pondelok  07:30 – 11:30  /  12:30 – 15:00 
utotok  nestránkový deň 
streda  07:30 – 11:30  /  12:30 – 16:30  
štvrtok   nestránkový deň 
piatok  07:30 – 11:30  /  12:30 – 13:30  
   Obedňajšia prestávka je od 11.30 h – 12.30 h. 

Fakturačne údaje

ČO: 34 101 772
DIČ : 2020377106
IČ DPH: SK2020377106

IBAN: SK25 5600 0000 0092 0017 6001
BIC: TATRSKBX

Politika a certifikát SMK

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov 

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV – OST 1, Službyt, s.r.o. Senica (pdf) 

Povolenie na výrobu tepla – 19. zmena

Cenové rozhodnutie č. 0361/2022/T zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v obci Smrdáky m e n í rozhodnutie č. 0380/2017/T zo dňa 31.08.2017 v znení rozhodnutia č. 0125/2019/T zo dňa 07.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0185/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0089/2022/T zo dňa 06.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0360/2022/T zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v meste Senica, m e n í rozhodnutie č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017 v znení rozhodnutia č. 0124/2019/T zo dňa 07.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0186/2021/T zo dňa 06.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0090/2022/T zo dňa 06.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0305/2022/T zo dňa 28.07.2022
Cenové rozhodnutie č. 0305/2022/T zo dňa  28.07.2022 platné  od 1. augusta 2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v meste Senica.“ m e n í  rozhodnutie č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017 v znení rozhodnutia č. 0124/2019/T zo dňa 07.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0186/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0090/2022/T zo dňa 06.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0089/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia  (  pre odberné miesta v meste Smrdáky), mení rozhodnutie č. 0380/2017/T zo dňa 31.08.2017 v znení rozhodnutia č. 0125/2019/T zo dňa 07.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0185/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0090/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia  ( pre odberné miesta v meste Senica), rozhodnutie č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017 v znení rozhodnutia č. 0124/2019/T zo dňa 07.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0186/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0186/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31. 12. 2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017 a v znení rozhodnutia č. 0124/2019/T zo dňa 07.12.2018)
Cenové rozhodnutie č. 0185/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31. 12. 2022 (pre odberné miesta v meste SMRDÁKY), Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0380/2017/T zo dňa 31.08.2017 v znení rozhodnutia č. 0125/2019/T zo dňa 07.12.2018.
Cenové rozhodnutie č. 0124/2019/T zo dňa 7.12.2018
Cenové rozhodnutie č. 0125/2019/T zo dňa 7.12.2018
Cenové rozhodnutie č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017
Cenové rozhodnutie č. 0380/2017/T zo dňa 31.08.2017 pre odberné miesta v meste SMRDÁKY
Cenové rozhodnutie č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016

Štandardy kvality 2021
Śtandardy kvality 2020
Śtandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2018
Štandardy kvality 2017
Štandardy kvality 2016
Štandardy kvality 2015
Štandardy kvality 2014
Štandardy kvality 2013