Službyt, spol. s r. o.

Začiatok činnosti 1994
Celkový inštalovaný výkon 40,01 MW
Inštalovaný výkon: Biomasa 8 MW
Ročná výroba tepla 37,5 GWh
Počet kotolní 21
Dĺžka rozvodov 17,8 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva

Senica, Smrdáky


Servisné správy

Kontaktné údaje

Adresa

Službyt, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 473
905 01 Senica
   Pozrieť na mape

Pohotovostná a havarijná služba

  +421 905 517 022
V čase mimo pracovných hodín a v dni pracovného voľna a sviatkov

Informácia o predaji časti podniku s označením „správa bytového a nebytového fondu“, prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov v spoločnostiach:

  • SKAL&CO, spol. s r.o. v Skalici   
  • TERMMING, a. s. v Malackách
  • Službyt, spol. s r. o. v Senici

Odbor tepelných zariadení

Vedúci odboru: Martin Škúrek, +421 911 266 126, martin.skurek@engie.com
Technológ: Róbert Jamriška, +421 911 266 125, robert.jamriska@engie.com
Dispečer – tepláreň: +421 34 651 35 96, +421 911 266 059

Fakturačne údaje

IČO: 34 101 772
DIČ : 2020377106
IČ DPH: SK2020377106

IBAN: SK18 7500 0000 0040 2087 0300
BIC: TATRSKBX

Politika a certifikát SMK

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov 

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV – OST 1, Službyt, s.r.o. Senica (pdf) 

Zrušenie povolenia na výrobu tepla

Cenové rozhodnutie č. 0239/2023/T zo dňa 19.12.2022, na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, pre odberné miesta v meste Senica pre odberné miesta v obci Smrdáky
Cenové rozhodnutie č. 0361/2022/T zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v obci Smrdáky m e n í rozhodnutie č. 0380/2017/T zo dňa 31.08.2017 v znení rozhodnutia č. 0125/2019/T zo dňa 07.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0185/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0089/2022/T zo dňa 06.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0360/2022/T zo dňa  28.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v meste Senica, m e n í rozhodnutie č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017 v znení rozhodnutia č. 0124/2019/T zo dňa 07.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0186/2021/T zo dňa 06.09.2021 v znení rozhodnutia č. 0090/2022/T zo dňa 06.12.2021 a v znení rozhodnutia č. 0305/2022/T zo dňa 28.07.2022
Cenové rozhodnutie č. 0305/2022/T zo dňa  28.07.2022 platné  od 1. augusta 2022 do 31.decembra 2022 pre odberné miesta v meste Senica.“ m e n í  rozhodnutie č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017 v znení rozhodnutia č. 0124/2019/T zo dňa 07.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0186/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0090/2022/T zo dňa 06.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0089/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia  (  pre odberné miesta v meste Smrdáky), mení rozhodnutie č. 0380/2017/T zo dňa 31.08.2017 v znení rozhodnutia č. 0125/2019/T zo dňa 07.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0185/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0090/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia  ( pre odberné miesta v meste Senica), rozhodnutie č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017 v znení rozhodnutia č. 0124/2019/T zo dňa 07.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0186/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0186/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31. 12. 2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017 a v znení rozhodnutia č. 0124/2019/T zo dňa 07.12.2018)
Cenové rozhodnutie č. 0185/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31. 12. 2022 (pre odberné miesta v meste SMRDÁKY), Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0380/2017/T zo dňa 31.08.2017 v znení rozhodnutia č. 0125/2019/T zo dňa 07.12.2018.
Cenové rozhodnutie č. 0124/2019/T zo dňa 7.12.2018
Cenové rozhodnutie č. 0125/2019/T zo dňa 7.12.2018
Cenové rozhodnutie č. 0379/2017/T zo dňa 18.07.2017
Cenové rozhodnutie č. 0380/2017/T zo dňa 31.08.2017 pre odberné miesta v meste SMRDÁKY
Cenové rozhodnutie č. 0311/2017/T zo dňa 20.12.2016

Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality 2021
Śtandardy kvality 2020