SKAL&CO spol. s r.o.

Začiatok činnosti 1994
Celkový inštalovaný výkon 32,2 MW
Ročná výroba tepla 31 GWh
Počet kotolní 15
Dĺžka rozvodov 11 km

Poskytované služby

 • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
 • Prevádzka objektov:
  • rozúčtovanie nákladov na energie nájomcom v spravovaných objektoch (napr. v obchodných priestoroch a pod),
  • výber nájomného, úhrada nákladov za energie a transfer netto nájomného majiteľom,
  • administratívne, právne a iné služby spojené s prevádzkou objektov,
  • zabezpečenie projektového a úverového financovania rekonštrukcií a opráv,
  • technická starostlivosť o objekt (údržba, opravy),
  • upratovanie spoločných priestorov.
 • Prevádzka a údržba vyhradených technických zariadení (tlakových, elektrických, zdvíhacích, plynových, regulačných a meracích, tepelných a pod.)
 • Služby pre vlastníkov bytov:
  • správa novopostavených obytných domov,
  • správa pre spoločenstvá vlastníkov bytov,
  • revitalizácie bytových domov,
  • teplo, teplá úžitková voda a prevádzka kotolní.


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva

Skalica, Holíč a Gbely


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

SKAL&CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58
909 01 Skalica

 Pozrieť na mape

Prevádzka

SKAL&CO, spol. s r.o.
Dr. Valacha 20
909 01 Skalica

Kontakty

Všeobecný kontakt
034/ 664 45 19
034/ 664 46 87

Sekretariát spoločnostiJ. Holazová034/664 45 19jana.holazova@engie.com 
Personálna agenda   J. Holazová034/664 45 19jana.holazova@engie.com
Ekonomicko-finančný odbor
Vedúci odboruJ.Konečná034/664 45 19jana.konecna@engie.com
ÚčtovníkE.Lorencová034/664 45 19emilia.lorencova@engie.com
ÚčtovníkD.Krušinová034/664 45 19dagmar.krusinova@engie.com

Odbor správy objektov

Vedúci odboruO.Vadíková034/664 46 87olga.vadikova@engie.com
Stavebný technikI. Matula907 905 570ivan.matula@engie.com
Ekonóm správyD.Ričovská034/ 664 46 87dagmar.ricovska@engie.com
SprávcaR. Haffner034/ 664 46 87
0903 225 582
radko.haffner@engie.com
SprávcaT. Kabelík034/ 664 46 87
0918 757 720
tomas.kabelik@engie.com 

Odbor tepelných zariadení

Vedúci odboruM.Petrovič034/664 50 96marek.petrovic@engie.com
Dispečing – tepláreňM.Jankovič034/664 49 64miloslav.jankovic@engie.com 
Dispečing – tepláreňI.Vöpy034/664 49 64ivan.vopy@engie.com

Otváracie hodiny – Oddelenie správy bytov

pondelok07:00 – 15:30
utorokNestránkový deň
streda07:00 – 17:00
štvrtokNestránkový deň
piatok07:00 – 14:00
 Obedňajšia prestávka je od 11.30 h – 12.00 h.

Fakturačné údaje

IČO: 31 447 511
IČ DPH: SK2020376809
č. účtu: 2611642001/5600

Bankové spojenie:
IBAN SK30 5600 0000 0026 1164 2001    

Politika a certifikát SMK

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov