SKAL&CO spol. s r.o.

Začiatok činnosti 1994
Celkový inštalovaný výkon 32,2 MW
Ročná výroba tepla 31 GWh
Počet kotolní 15
Dĺžka rozvodov 11 km

Poskytované služby

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Prevádzka a údržba vyhradených technických zariadení (tlakových, elektrických, zdvíhacích, plynových, regulačných a meracích, tepelných a pod.)


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva

Skalica, Holíč a Gbely


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

SKAL&CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58
909 01 Skalica

   Pozrieť na mape

Kontakty

Všeobecný kontakt
  +421 34 66450 98

Informácia o predaji časti podniku s označením „správa bytového a nebytového fondu“, prechode pohľadávok a prevzatí záväzkov v spoločnostiach:

  • SKAL&CO, spol. s r.o. v Skalici   
  • TERMMING, a. s. v Malackách
  • Službyt, spol. s r. o. v Senici

Odbor tepelných zariadení

Vedúci odboruM.Petrovič+42134 664 50 96marek.petrovic@engie.com
Dispečing – tepláreňM.Jankovič+42134 664 49 64miloslav.jankovic@engie.com 
Dispečing – tepláreňMgr. Kabelík+42134 664 49 64tomas.kabelik@engie.com

Fakturačné údaje

IČO: 31 447 511
IČ DPH: SK2020376809
DIČ: 2020376809

Bankové spojenie:
IBAN SK78 0200 0000 0011 6794 5182   

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Cenové rozhodnutie č. 0229/2023/T zo dňa 28.12.2022 na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste Gbely, Holič, Skalica
Cenové rozhodnutie č. 0354/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v meste Skalica, Holič m e n í   rozhodnutie č. 0310/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0183/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0104/2022/T zo dňa 07.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0353/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste Gbely. m e n í      rozhodnutie č. 0093/2020/T zo dňa 19.02.2020 v znení rozhodnutia č. 0182/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0092/2022/T zo dňa 06.12.2021
Cenové rozhodnutie č. 0104/2022/T zo dňa  7.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia, mení rozhodnutie č. 0310/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/T zo dňa 05.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0183/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0092/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia (pre odberné miesta v meste Gbely), mení rozhodnutie č. 0093/2020/T zo dňa 19.02.2020 v znení rozhodnutia č. 0182/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0183/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31. decembra 2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0310/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/T zo dňa 05.12.2018)
Cenové rozhodnutie č. 0182/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31.12.2022 (pre odberné miesta v meste GBELY), toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0093/2020/T zo dňa 19.02.2020.
Cenové rozhodnutie č. 0093/2020/T (1.03.2020 – 31.12.2021) pre odberné miesto v meste GBELY
Cenové rozhodnutie, č. 0100/2019/T s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2021
Cenové rozhodnutie  č. 0310/2017/T zo dňa 20.12.2016 

Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2022
Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2021
Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2020
Sadzobník poplatkov 2018
Sadzobník poplatkov, 1.4.2017

Štandardy kvality 2022
Štandardy kvality 2021
Štandardy kvality 2020

Zákon č. 182/1993
Zákon č. 205/2014

Havarijná služba