SKAL&CO spol. s r.o.

Začiatok činnosti 1994
Celkový inštalovaný výkon 32,2 MW
Ročná výroba tepla 31 GWh
Počet kotolní 15
Dĺžka rozvodov 11 km

Poskytované služby

 • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
 • Prevádzka objektov:
  • rozúčtovanie nákladov na energie nájomcom v spravovaných objektoch (napr. v obchodných priestoroch a pod),
  • výber nájomného, úhrada nákladov za energie a transfer netto nájomného majiteľom,
  • administratívne, právne a iné služby spojené s prevádzkou objektov,
  • zabezpečenie projektového a úverového financovania rekonštrukcií a opráv,
  • technická starostlivosť o objekt (údržba, opravy),
  • upratovanie spoločných priestorov.
 • Prevádzka a údržba vyhradených technických zariadení (tlakových, elektrických, zdvíhacích, plynových, regulačných a meracích, tepelných a pod.)
 • Služby pre vlastníkov bytov:
  • správa novopostavených obytných domov,
  • správa pre spoločenstvá vlastníkov bytov,
  • revitalizácie bytových domov,
  • teplo, teplá úžitková voda a prevádzka kotolní.


Lokality, v ktorých prevádzkujeme tepelné hospodárstva

Skalica, Holíč a Gbely


Servisné správy
 

Kontaktné údaje 

Adresa

SKAL&CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58
909 01 Skalica

   Pozrieť na mape

Správa bytov

SKAL&CO, spol. s r.o.
Mallého 977/58
909 01 Skalica

Kontakty

Všeobecný kontakt
  +421 34 664 45 19
  +421 34 664 46 87

Sekretariát spoločnostiJ. Holazová+421 34 664 45 19jana.holazova@engie.com 
Personálna agenda   J. Holazová+421 34 664 45 19jana.holazova@engie.com
Ekonomicko-finančný odbor
Vedúci odboruJ.Konečná+421 34 664 45 19jana.konecna@engie.com
ÚčtovníkE.Lorencová+421 34 664 45 19emilia.lorencova@engie.com
ÚčtovníkD.Krušinová+421 34 664 45 19dagmar.krusinova@engie.com

Odbor správy objektov

Vedúci odboruO.Vadíková+42134 664 46 87olga.vadikova@engie.com
Ekonóm správyD.Ričovská+42134 664 46 87dagmar.ricovska@engie.com
SprávcaR. Haffner+42134 664 46 87
+421 903 225 582
radko.haffner@engie.com
SprávcaT. Kabelík+421 34 664 46 87
+421 918 757 720
tomas.kabelik@engie.com 

Odbor tepelných zariadení

Vedúci odboruM.Petrovič+42134 664 50 96marek.petrovic@engie.com
Dispečing – tepláreňM.Jankovič+42134 664 49 64miloslav.jankovic@engie.com 
Dispečing – tepláreňI.Vöpy+42134 664 49 64ivan.vopy@engie.com

Otváracie hodiny – Oddelenie správy bytov

pondelok07:00 – 15:30
utorokNestránkový deň
streda07:00 – 17:00
štvrtokNestránkový deň
piatok07:00 – 14:00
 Obedňajšia prestávka je od 11.30 h – 12.00 h.

Fakturačné údaje

IČO: 31 447 511
IČ DPH: SK2020376809
č. účtu: 2611642001/5600

Bankové spojenie:
IBAN SK30 5600 0000 0026 1164 2001    

Politika a certifikát SMK

Informácie a dokumentácia pre zákazníkov

Cenové rozhodnutie č. 0354/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v meste Skalica, Holič m e n í   rozhodnutie č. 0310/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/T zo dňa 05.12.2018 v znení rozhodnutia č. 0183/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0104/2022/T zo dňa 07.12.2021

Cenové rozhodnutie č. 0353/2022/T zo dňa  27.09.2022 platné  od 1. októbra  2022  do konca 5. regulačného obdobia pre odberné miesta v meste Gbely. m e n í      rozhodnutie č. 0093/2020/T zo dňa 19.02.2020 v znení rozhodnutia č. 0182/2021/T zo dňa 06.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0092/2022/T zo dňa 06.12.2021

Cenové rozhodnutie č. 0104/2022/T zo dňa  7.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia, mení rozhodnutie č. 0310/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/T zo dňa 05.12.2018 a v znení rozhodnutia č. 0183/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0092/2022/T zo dňa  6.12.2021 platné  od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia (pre odberné miesta v meste Gbely), mení rozhodnutie č. 0093/2020/T zo dňa 19.02.2020 v znení rozhodnutia č. 0182/2021/T zo dňa 06.09.2021
Cenové rozhodnutie č. 0183/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31. decembra 2022 (Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0310/2017/T zo dňa 20.12.2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2019/T zo dňa 05.12.2018)
Cenové rozhodnutie č. 0182/2021/T zo dňa  6.09.2021 do 31.12.2022 (pre odberné miesta v meste GBELY), toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0093/2020/T zo dňa 19.02.2020.
Cenové rozhodnutie č. 0093/2020/T (1.03.2020 – 31.12.2021) pre odberné miesto v meste GBELY
Cenové rozhodnutie, č. 0100/2019/T s účinnosťou od 1.1.2019 do 31.12.2021
Cenové rozhodnutie  č. 0310/2017/T zo dňa 20.12.2016 

Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2022
Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2021
Sadzobník poplatkov, platný od 1. 3. 2020
Sadzobník poplatkov 2018
Sadzobník poplatkov, 1.4.2017

Štandardy kvality 2021
Štandardy kvality 2020
Štandardy kvality 2019
Štandardy kvality 2018
Štandardy kvality 2017
Štandardy kvality 2016
Štandard kvality 2015
Štandard kvality 2014
Štandard kvality 2013

Zákon č. 182/1993
Zákon č. 205/2014

Havarijná služba

Domový poriadok
Osvedčenie o zápise správcov
Reklamačný poriadok