TERMMING, a.s.

Termming, a. s. vyrába a distribuuje teplo a teplú úžitkovú vodu v Bratislave od roku 1996. Už v prvom roku svojej existencie preinvestovala 1,4 mil. eur na rekonštrukciu tepelných zdrojov v bratislavskom Starom Meste. 
 

Masívna modernizácia priniesla v priebehu troch rokov pokles spotreby tepla o 36%. Termming zároveň rozšíril svoje služby o prevádzku klimatizačných, vzduchotechnických a vetracích zariadení a o správu nehnuteľností. V roku 2006 prebehla akvizícia spoločnosti Službyt Malacky, čím Termming rozšíril svoje územné pôsobenie smerom na Záhorie. V tom istom roku získal do prenájmu tepelné hospodárstvo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, následne v roku 2009 v Stupave a v roku 2012 v obci Lehota pod Vtáčnikom. Od júla 2013 má Termming v prenájme aj tepelné hospodárstvo v meste Pezinok.

Termming je členom Skupiny ENGIE – lídra v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. 

Prehľad poskytovaných služieb

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Prevádzka tepelno-energetických zariadení vo vlastníctve
  • Komplexná správa nehnuteľností
  • Inžiniersko-investičná činnosť

Riešenie reklamácií - REKLAMAČNÉ FORMULÁRE 


Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 
Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancie

 

Dispečing

  +421 2 58 316 206     + 421 2 58 316 209    +421 918 708 694

Poruchy v zásobovaní teplom môžete hlásiť v pracovných dňoch od 7,00 - 15,30 hod. na dispečingu.

Bratislava

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

Otváracie hodiny: Pondelok a streda: 8:00 - 14:00   

  Pozrieť na mape

Prehľad technikov a tepelných zdrojov, Bratislava

Pezinok

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Radničné námestie č.9
902 14 Pezinok

  Pozrieť na mape
 

Kontakty

Ing. Ľubomír Poór     +421 905 597 123, lubomir.poor@engie.com
Ivan Čavojský     +421 917 519 687, ivan.cavojsky@engie.com

Malacky

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Kollárova 375/17
901 01 Malacky

  Pozrieť na mape

Kontakty

  034/79 621 11

Dispečing

  034/77 235 11

Kontakty odboru správy bytov prevádzky Malacky 

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Sekretariát   malacky@engie.com 034/7962111 0911 266 109
Maršálek Rastislav Bc. vedúci správy rastislav.marsalek@engie.com 034/7962121 0911 266 105
Eva Šípová  samostatný odborný referent eva.sipova@engie.com 034/7962111 0911 266 109
         
Jana Filipková  ekonóm správy jana.filipkova@engie.com 034/7962128 0911 266 106
Bc. Jarmila Ondrejková ekonóm správy jarmila.ondrejkova@engie.com 034/7962125 0911 266 106
Ing. Gabriela Kadnárová vedúci ekonóm správy gabriela.kadnarova@engie.com 034/7962123 0911 266 103
Kováčová Petra Mgr. správca petra.kovacova@engie.com 034/7962118 0911 266 110
Jana Slemenská
Rudolf Kafka
Martina Prieložná 
správca jana.slemenská
rudolf.kafka@engie.com
martina.prielozna@engie.com
034/7962118
 
0911 266 074
0911 266 110
0911 266 132

Otváracie hodiny – Oddelenie správy bytov

pondelok 07.30 h – 15.30 h  
utorok nestránkový deň  
streda 07.30 h – 17.00 h  
štrvrtok nestránkový deň  
piatok 07.30 h – 14.00 h  
  Obedňajšia prestávka je od  11.30 h – 12.30 h.

Kontakty odboru výroby tepla

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Peter Fabian ved.odb. výroby tepla peter.fabian@engie.com   0911 266 079
Rastislav Maršálek ml. technik prevádzky rasto.marsalek@engie.com   0911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop) CZT - kotolňa na Brnenskej ul.   034/7723511  

Stupava

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Ružová ul.
Stupava

Kontakty

  034/79 621 11

Dispečing

  034/77 235 11

Kontakty odboru výroby tepla

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Peter Fabian ved.odb. výroby tepla peter.fabian@engie.com   0911 266 079
Rastislav Maršálek ml. technik prevádzky rastislav.marsalek@engie.com   0911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop) CZT - kotolňa na Brnenskej ul.   034/7723511  
CZT Stupava  Volať dispečing Malacky   034/7723511  

Kanianka

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Školská 592/2
972 17 Kanianka

Kontakty

Jaroslav Kochan
  +421 918 594 157
 

Dispečing

  +421 915 712 941

Lehota pod Vtáčnikom

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Suchý potok 564/5
Lehota pod Vtáčnikom

Kontakty

Jaroslav Kochan
  +421 918 594 157
 

Dispečing

  +421 905 374 551

Veľké Kapušany

  

Kontakty

  +421 905 653 151

 

Fakturačné údaje

Termming, a.s. 
Jarošova 1  
831 03 Bratislava

IČO: 35 972 254
DIČ : 2022102126
IČ DPH: SK2022102126 

 

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2000 4693
BIC: TATRSKBX

 
 

Elektroenergetika - právoplatné cenové rozhodnutia vydané na roky 2017 - 2021 


TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava:
 

Regulovaný subjekt TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO 35 972 254 pre prevádzku EcoPoint Office CenterĽ Magnezitárska ulicaĽ Košice m e n í rozhodnutie č. 0150/2018/E z 18. 12. 2017 v znení rozhodnutia 0222/2019/E z 11. 12. 2019 s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 takto:
Cenové rozhodnutie URSO č.0231/2020/ E (pdf)  
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach


Cenové rozhodnutie URSO č.0222/2019 E (pdf)

Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach.

Cenové rozhodnutie URSO č.0150/2018 E (pdf) 
Tarify platia na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach.

 

Dôležité kontakty:
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27
www.urso.gov.sk tel.: + 421-2-581 004 11
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
www.mhsr.sk tel.: + 421-2-485 411 11
 
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27
www.soi.sk tel.: + 421-2-582 72 181-184 info@soi.sk
 
 
     
Západoslovenská Distribučná, a.s. platí pre región Západ na území Slovenska – elektrina
 
800 111 567
SSE - Distribúcia, a.s. platí pre región Stred na území Slovenska – elektrina
 
800 159 000
Východoslovenská Distrubučná, a.s. platí pre región Východ na území Slovenska – elektrina
 
800 123 332

Politika a certifikáty ISM 

Politika ISM
Certifikát 14001
Certifikát 45001
Certifikát 9001

Výzva na predloženie ponuky

Viac info >

Kľúčové údaje

Počet kotolní91
Dĺžka rozvodov62 km
Ročná výroba tepla199 996 MWh
Celkový inštalovaný výkon168,99 MW
- biomasa Vrakuňa9 MW
- biomasa Pezinok3 MW
- biomasa Malacky5 MW

Kontakt

  info.sk@engie.com
   +421 2 5831 6139 (Bratislava)
   +421 34 7962 611 (Malacky)
   +421 2 5831 6139 (Pezinok)

Dispečing
   +421 2 58 316 206  
   +421 2 58 316 209

  INFODOM

Dokumenty

Povolenie na výrobu a rozvod tepla, 42. zmena
Povolenie na výrobu a rozvod tepla, 41. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, 3. zmena
Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, č. 2014E 0597, 2. zmena

Cenové rozhodnutie URSO č. 0114/2020/T (zo dňa 30.10.2020 platné od 2.11.2020 dokonca regulačného obdobia pre odberné miesta v meste TRNAVA
Cenové rozhodnutie URSO-teplo 2017-2021
Cenové rozhodnutie  č. 0207/2019/T zo dňa 15.7.2019
Cenové rozhodnutie  č. 0208/2019/T zo dňa 15.7.2019
Cenové rozhodnutie URSO - eketrina, 2017 - 2020 
Cenové rozhodnutie URSO č. 0095/2021/T (zo dňa 05.03.2021  platné od 8.3.2021  a do konca 5. regulačného obdobia  pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica)
Cenové rozhodnutie URSO č. 0087/2020/T (zo dňa 24.1.2020 platné od 1.2.2020 do 31.12.2021 pre odberné miesta v mestskej časti Bratislava - Devináska Nová Ves)
Cenové rozhodnutie URSO č : 0132/2019/T z dňa 10.12.2018
Cenové rozhodnutie URSO č : 0010/2018/E
Cenové rozhodnutie URSO ekektrina č. 0143/2016/E
Cenové rozhodnutie URSO elektrina č. 0213/2015/E
Cenové rozhodnutie ÚRSO elektrina č. 0314/2014/B

Maximálna cena tepla pre rok 2016, č. 0228/2015/T

Štandardy kvality za oblasť teplo za rok 2020
Štandardy kvality za oblasť teplo za rok 2019
Štandardy kvality - 2016 za oblasť teplo

Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2020, elektroenergetika dodávka 
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2019, elektroenergetika dodávka  
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka
EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY za oblasť teplo/2017
Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika distribúcia
Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika dodávka
TERMMING - elektroenergetika, Štandardy kvality za rok 2016 

Štandardy kvality 2018
Štandardy kvality rok 2015
Štandardy kvality rok 2014

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Termming
Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti Termming, prevádzka EcoPoint Office Center, Košice účinné od 03.03.2016

Obchodné podmienky dodávky elektriny
Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, č. 0015/2016/E-OP

Štandardy kvality rok 2015 - Termming Košice
Havarijný plán prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti TERMMING, s.s. prevádzka EcoPoint Office Center, Košice

Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Vyhlásenie o zverejnení - Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Produktové obchodné podmienky - Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Všeobecné obchodné podmienky - Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
Sadzovbník poplatokov - Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 

Zmluva o úvere č. 5113072695, SLSP 2015
Všeobecné obchodné podmienky SLSP 2015
Produktové obchodné podmienky SLSP 2015
Splátkový kalendár 2016
Sadzobník SLSP
 

Referencie