Službyt, spol. s r. o.

Službyt, spol. s r. o. vznikol v roku 1994 v meste Senica a pôsobí v oblasti tepelnej energetiky. Pre svojich klientov zabezpečuje výrobu, dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody z vlastných aj prenajatých zariadení, komplexnú správu a servis pre polyfunkčné, prevádzkové a obytné budovy, rovnako aj inžiniersko-investorskú činnosť v tejto oblasti.

Službyt je členom Skupiny ENGIE – lídra v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. 

Prehľad poskytovaných služieb:

  • výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody,
  • služby spojené s užívaním bytov, obytných domov a nebytových priestorov,
  • ubytovacie služby,
  • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
  • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení,
  • poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce so zariadeniami,
  • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
  • výroba, opravy a montáž meradiel,
  • revízie elektrických zariadení.

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1, Službyt, s.r.o. Senica (pdf) 

Pohotovostná a havarijná služba: TEL +421 905 517 022

(V čase mimo pracovných hodín a v dni pracovného voľna a sviatkov)

DISPEČING

   034/6513596

Adresa

Službyt, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 473
905 01 Senica

  Pozrieť na mape

IČO:34 101 772
DIČ:2020377106
IČ DPH: SK 2020377106

Kontakty

Všeobecný kontakt
  034/651 26 13

Ďalšie kontakty

Sekretariát spoločnosti  
  M. Fábiková
 
034/ 698 24 12
0911 266 005    
miriam.fabikova@engie.com 
 

Ekonomicko-finančný odbor
 
hlavná účtovníčka
 
Mgr. Zlatica Allinová
 
034/ 698 24 22
0911 266 122 
zlatica.allinova@engie.com
 
účtovníčka Ing. Jana Matulová 034/698 24 21 jana.matulova@engie.com
účtovníčka Stanislava Čechová 034/698 24 21 stanislava.cechova@engie.com

Odbor správy objektov
 
vedúci odboru
 
Bc. Rastislav Maršálek
 
034/698 24 14
0911 266 105
rastislav.marsalek@engie.com
 
ekonóm správy
 
V. Krátka
 
034/698 24 23
0911 266 127
veronika.kratka@engie.com
 
ekonóm správy
 
M. Dobiašová
 
034/698 24 23
0911 266 127 
magdalena.dobiasova@engie.com
 
správca
 
P. Kaščák
 
034/698 24 27
0911 266 130
pavel.kascak@engie.com
 
správca
 
A. Križanová
 
034/698 24 16
0911 266 128 
alena.krizanova@engie.com
 

Odbor teplených zariadení
 
vedúci odboru M. Škúrek 0911 266 126 martin.skurek@engie.com
technológ R. Jamriška 0911 266 125 robert.jamriska@engie.com
dispečer - tepláreň
 
  034/651 35 96
0911 266 059
 

Stránkové hodiny - Odbor správy bytov

pondelok   07:30 - 11:30  /  12:30 - 15:00  
utotok   nestránkový deň  
streda   07:30 - 11:30  /  12:30 - 16:30   
štvrtok    nestránkový deň  
piatok   07:30 - 11:30  /  12:30 - 13:30   
    Obedňajšia prestávka je od 11.30 h – 12.30 h.  

Politika a certifikát SMK 

Politika kvality
Certifikát